Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου 2010

Albert Einstein

Ηχητικά ντοκουμέντα


On the present war and the future of  Europe (1940)The common language of science (28.05.1941)


 On the road of liberation (1943)


Operation crossroads (1946)


World government (1946)


The Scientist as a Citizen

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου