Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

Φιλοσοφικές και θεολογικές αναζητήσεις στην αρχαία Ελλάδα προ του Σωκράτους

Κατά την εποχή που εμφανίσθηκε  ο Πυθαγόρας τον 6ο π.Χ. αιώνα, στο προσκήνιο της ιστορίας  του πολιτισμού της Ελλάδας , δύο  μεγάλα ρεύματα  σκέψεως είχαν επικρατήσει. Κατά πρωτον  η φιλοσοφία  των Ιώνων φυσιολόγων και κατά δεύτεον η "Θεολογία των Ορφικών".
Οι πρώτοι φιλόσοφοι (Θαλής, Αναξίμανδρος, Αναξιμένης) ασχολούντο με  την "Κοσμογονία", επιζητούσαν δηλαδή  να ανακαλύψουν την φύση  του αισθητού κόσμου,  να προσδιορίσουν την ουσία από την οποία αυτός παρήχθη.
Από την άλλη πλευρά  μεγάλη διάδοση είχε η "Ορφική θεολογία".  Ο πρώτος στίχος της ομολογίας της ορφικής ψυχής είναι "Κύκλου δ΄εξέπταν  βαρυπενθέος  αργαλέοιο" (Από τον κύκλο του θλιβερού τροχού πέταξα και έφυγα).

Η Ελλάδα έφθασε στο κατώφλι των κλασσικών χρόνων, πέρα παό το πλήρως ανεπτυγμένο Δωδεκάθεο με πολλές μυστικές και εκστατικές τάσεις, που δέχονταν στους κόλπους τους άτομα που ενδιαφέρονταν  για ουσιατική και ερευνητική θρησκευτικότητα.  Στην επίσημη θρησκεία υπήρχε ουσιαστικά άνας και μόνον Θεός, πλαισιωμένος από τους Διογενείς βασιλείς θεούς, των οποίων τις ιδιότητες συγκέντρωνε  " ο πατήρ θεών τε και ανθρώπων, Ζευς" . Τον ατίποδα στον πομπώδη και επιδεικτικό της χαρακτήρα και την επιβλητική ναοδομία αποτελούν οι μυστικές τάσεις, όπως αυτές εκδηλώθηκαν  μέσα από την οργιαστική λατρεία του Διονύσου, την μυστική λατρεία της Δήμητρας και τους Ορφικούς.
Κατά την ορφική φιλοσοφία η ύπαρξη υποβάλλεται  στην διαδικασία ενός ακατάπαυστου  εξαγνισμού μέσω του ορφικού τροχού. Στην πίστη στην αναγέννηση των ψυχών οι Ορφικοί  προσέδωσαν ιδιαίτερο μυστηριακό περιεχόμενο.
Θα πρέπει να αποφεύγεται το πάντρεμα του διονυσιακού στοιχείου  με το ορφικό , αφού κύρια συστατικά της  Ορφικής διδασκαλίαα αποτελούν  η εγκράτεια, η αγνότητα  και η αποχή από την γενετήσια επαφή, ενώ από την άλλη το διονυσιακό - βακχικό στοιχείο δεν μπορεί να νοηθεί χωρίς το κρασί, την θυσία και την βρώση των ταύρων και την γενετήσια ορμή. Στην διονυσιακή λατρεία η θρησκευτικότητα  είναι ορμή και βρίσκεται έξω από την σφαίρα της ηθικής, όπως και της τέχνης.  Στην ορφική διδασκαλία  επέρχεται ο εμπλουτισμός της  και καθίσταται  ευγενέστερη και χρήσιμη στην κοινωνική ζωή.
Το σώμα ήταν για τους ορφικούς  ο τάφος της ψυχής. Την ιδέα αυτή συμμερίζονταν και οι Πυθαγόρειοι. Η αντίληψη, ότι η ψυχή είναι θαμμένη όσο ζει ο άνθρωπος  και μόνο με τον θάνατο απελευθερώνεται για να περάσει στην μακαριότητα, είναι το αποφασιστικότερο βήμα  που έγινε στην Ελλάδα για την εξοικείωση των πιστών με τον θάνατο. Σ' ένα απόσπασμα του Ευριπίδη διατυπώνεται το ερώτημα μήπως εκείνο που ονομάζουμε ζωή  είναι στην πραγματικότητα θάνατος, και εκείνο που αποκαλούμε θάνατο αποτελεί την αρχή της ζωής. Μήπως  άλλωστε αυτό ακριβώς μας διαμηνύεται στην ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου  κατά την εξόδιο ακολουθία όταν αποχωριζόμαστε τα προσφιλή μας πρόσωπα "και εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβέβηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν".

Το ότι οι μυστικιστικές τάσεις παρακμάζουν κατά τον 5ο και 4ο αιώνα οφείλεται αφ' ενος στην   βαθιά ριζωμένη αγάπη των Ελλήνων προς την εγκόσμια ζωή, αφ΄ ετέρου στις υπερβολές των ορφεοτελεστών.

Οι Ελληνες είναι ο  λαός ο οποίος ξεχώρισε πρώτος  τον λόγο από τον μύθο. Πρώτοι οι Ελληνες της Ιωνίας έθεσαν το ερώτημα της αρχής του κόσμου. Γι' αυτούς ισχύει κατ΄εξοχήν η διαπίστωση του Αριστοτέλη: ''Πάντες οι άνθρωποιτου ειδέναι ορέγονται φύσει". Ο αντικειμενικός κόσμος και οι θαυμαστές μεταβολές του ήταν το πρώτο αντικείμενο της φιλοσοφικής σκέψεως των Ιώνων φιλοσόφων.

Θεωρείται επιβεβλημένος  ο διαχωρισμός της επιστήμης και της φιλοσοφίας στην πρώιμη προσωκρατική περίοδος καθώς και την περίοδο της ακμής του κλασσικού ελληνισμού. Η σωκρατική ηθική εισάγει για πρώτη φορά στον κόσμο την αναγκαιότητα της επιδίωξης της αρετής ως υπέρατου ηθικού αγαθού και της δικαιοσύνης.

Ηδη η κοσμογονική ποίηση είχε θέσι με τον τρόπο της το  πρόβλημα "της του παντού γενέσεως". Τα φιλοσοφικά ρεύματα του αρχαϊκου Ελληνισμού  θέτουν το πρόβλημα της αρχής του κόσμου κατά τρόπο αιτιοκρατικό. Ο Ευάγγελος Ρούσος τα διαχωρίζει ως εξής:
  • Mιλήσιοι (Υλοζωισμός)
  • Πυθαγόρειοι (Μυστικισμός & Επιστήμη)
  • Ελεάτες (Μεταφυσική του Είναι)
  • Αυτοδύναμοι Φυσιολόγοι
  • Ατομικοί (Θετικισμός)
Ολες οι έννοιες που αποτελούν το σύστημα της φιλοσοφίας και της φυσικής γεννήθηκαν κατά την περίοδο αυτή  της ελληνικής φιλοσοφίας. Η έννοια της ύλης, η έννοια της δυνάμεως, η έννοια του αριθμού, του μεγέθους, της κινήσεως, η έννοια του γίγνεσθαι, η έννοια του είναι, του συνεχούς, του ασυνεχούς, η έννοια του χώρου και του χρόνου, η έννοια του ατόμου είναι καθαρά δημιουργήματα  της πρώιμης ελληνικής φιλοσοφίας.

Η Μίλητος υπήρξε το πρώτο κέντρο της επιστήμης και της φιλοσφίας. Μέσα στα τείχη της πόλης αυτής, που το εμπόριο της έθανε μέχρι τις πόλεις του Εύξεινου Πόντου και τις Στήλες του Ηρακλέους, άναψε ο φιλοσοφικός έρως  και η επιστημονική έρυνα. Ιδού πως ο Αριστοτέλης περιγράφει το γεγονός αυτό : "Δια γαρ το θαυμάζειν οι άνθρωπο και νυν και το πρώτον ήρξαντο φιλοσοφείν, εξ αρχής μεν τα πρόχειρα των ατόπων θαυμάσαντες, είτα κατά μικρόν ούτω προϊόντες, και περί των μειζόνων διαπορίσαντες, οίον περί των της σελήνης  παθημάτων και των περί του ηλίου και των περί των άστρων και περί της του παντός γενέσεως".
Θεμελιωτής αυτής της φιλοσοφίας της φύσεως και συνεπώς ιδυτής της φιλοσοφίας γενικώς είναι ο Θαλής ο Μιλήσιος (625-546π.Χ.). Η συμβολή του στην αστρονομία πρέπει να θεωρηθεί σημαντική. Πρώτος αυτός έθεσε  το φιλοσοφικό πρόβλημα της αρχής των πάντων και αποφάνθηκε ότι το ύδωρ έχον μέσα του ζωή είναι το σταθερό υπόβαθρο μέσα σε όλες τις μεταβολές των φαινομένων και των όντων. Γι΄ αυτό στο σύστημα του Θαλή και των υπόλοιπων Μιλησίων προσδίδουμε τον όρο "υλοζωισμός".
Η ύλη, είτε ύδωρ, είτε αήρ, είτε άλλο στοιχείο,συνυφαίνεται  κατά τους προσωκρατικούς  φιλοσόφους με την δύναμη της ψυχής, δηλαδή  με την δύναμη αυτή, η οποία μορφώνει την ύλη.
Ο Μιλήσιος Αναξίμανδρος , σύγχρονος του Θαλή,  είναο ο δημιουργός του γραπτού φιλοσοφικού λόγου. Εισάγει πρώτος στηνιστορία της φιλοσοφίας  την έννοια του απείρου. Η πρώτη αρχή, το άπειρον, σημαίνει ότι η γένεση και η φθορά δεν έχουν τέλος. Η επιστροφή στους κόλπους του απείρου είναι η μοίρα κάθε όντος.

Η δεύτερη πόλη της Ιωνίας, όπου εμπεδώνεται η φιλοσοφική αναζήτηση είναι η Εφεσος. Εδώ έζησε ο Ηράκλειτος από το  540 έως το 480 π.Χ. Διέγνωσε ότι ο κόσμος κινείται μεταβάλλεται σύμφωνα με τον εσωτερικό νόμο της εναντιότητας. Το αντικείμενο της φιλοσοφικής αναζήτησης του Ηράκλιτου δεν είναι ούτε η αφετηρία, απ όπου ο κόσμος ξεκίνησε, ούτε  ο σκοπός, προς τον οποίο αυτός καταευθύνεται, αλλά τα εσωτερικά μέτρα, οι εσωτερικοί ρυθμοί, σύμφωνα με τους οποίους κεινείται και ρυθμίζεται. Εδίδασκε, πως δεν μπορεί να υπάρξει ισότητα στον κόσμο, γιατί όλα τα όντα στην φύση και συνακόλουθα στην  κιοινωνία , δεν είναι τίποτε άλλο, παρά μιά ενότητα από αντιθέσεις. Αρα ισότητα και ομογένεια συνεπάγονται ανυπαρξία κίνησης, συνεπώς νέκρα.

Ο όμιλος των Πυθαγορίων εμφανίζεται συγκροτημένις κατά το τέλος του 6ου αιώνα στις  πόλεις της Μεγάλλης Ελλάδας ως κίνημα θρησκευτικό και πολιτικό. Ιδρυτής της σχολής ήταν ο Πυθαγόρας ο Σάμιος, ο οποίος γεννήθηκε κατά το 570 π.Χ., έφυγε από την πατρίδα του, επήγε πιθανόν και  στην Αίγυπτο και κατέληξε στον Κρότωνα. Για την πραγματική  ζωή του Πυθαγόρα τα στοιχεία είναι λγοστά.  Από δεύτερη και τρίτη αναφορά αντλούμε πληροφορίες για την ζωή του μεγάλου μύστη, όπως στα διασωθέντα δοξογραφικά  αποσπάσματα του Φιλολάου και του Αρχύτα, το σύγγραμμα   του Ιάμβλιχου "Πυθαγόρου βίος" και τον "Τ'ιμαιο" του Πλάτωνα. Ο  Πυθαγόρας αρκείτο να διακηρύττει, ότι αναλώθηκε στην αναζήτηση της γνώσεως, σ΄αυτόν δε αποδίδεται η εισαγωγή της λέξης "φιλόσοσφος".
Ιδρυσε την πρώτη μυστική εταιρία, η οποία επιδίωκε την ηθική και πνευματική ανγέννηση πρωτίστως των λαϊκών στρωμάτων, ανδρών και γυναικών. Η φιλοσοφία των Πυθαγορίων  στηρίζεται στην θεμελειακή έννοια του μέτρου και της αρμονίας. "Εστί  γαρ αρμονία πολυμιγέων ένωσις και δίχα φρονεόντων  συμφρόνησις".
Η δομή της Πυθαγορείου  σχολής προέβλεπε δοκιμασία εισδοχής  και βαθμούς μύησης. Στον πρώτο βαθμό οι μαθηταία αποκαλούμενοι "ακουσματικοί" συνεμωρφούντο καθ' όλο το διάστημα της "παρακευής"  στηντήρηση της απόλυτης σιγής.  Με την μύηση σε δεύτερο βαθμό  ο δόκιμος εισήρχετο στον εσωτερικό περίβολο  της κατοικίας του Διδασκάλου, προσιτό μόνο στπυς πιστούς εταίρους του. Σ' αυτούς αποκαλύπτετο  σταδιακά η επιστήμη των αριθμών , ως επιστήμη των ζωντανών αριθμών, των εν ενργεία ιδιοτήτων του Θεού, μέσα στον κόσμο και μέσα στον άνθρωπο. Στον τρίτο βαθμό επήρχετο η τελέιωση. Με την διδασκαλία της μυστηριακής κοσμογονίας , και της κοσμολογίας της ζωής  των ψυχών  γινόταν προσέγγιση του μεγάλου μυστηρίου της ζωής.

Ο Πυθαγόρας θεωρούσε, ότι το ανθρώπινο πνεύμα είναι αθάνατο, απολύτως ενεργό, "ποιούν αίτιον". Το σώμα είναι το θνητό μέρος, απολύτως διαιρετό, "πάσχον αίτιον". Φρονούσε, ότι αυτό που αποκαλούμε ψυχή, είναι στενά δεμένο με το πνεύμα, και ότι συνίσταται από ένα τρίτο ενδιάμεσο στοιχείο, απότοκο του "κοσμικού ρευστού". H ψυχή είναι κατα την Πυθαγόρεια έκφραση , όπως επαναλήφθηκε από τον  Πλάτωνα, το "άϋλο άρμα" που ανυψώνει το πνεύμα η το αφήνει να πέσει στα σκοτεινά αδιέξοδα της ύλης.

Η ηθική δισδασκαλία του Πυθαγόρα περιέχεται  στο από 71 στίχους αποτελούμενο ποίημα "Χρυσά Επη Πυθαγόρου. Mάλλον πρόκειται περί έργου των Νεοπυθαγορείων  των τελευταίων ετών του δέυτερου μ.Χ. αιώνα.  Υπάρχουν κατά την άποψη μου σ' αυτό πολλές κοινές φιλοσοφικές αρχές μ' αυτές που διατυπώνονται στο σύγγραμμα  του ρωμαίου αυτοκράτορα και στωικού φιλοσόφου, Μάρκου Αυρηλίου , "Tα εις εαυτόν" . Παραθέτω μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα: " Nα ακείς την διακαιοσύνη με έργα και με λόγους,  σε ουδεμία  περίπτωση  να φέρεσαι ασυλλόγιστα, αλλά συνειδητοποίησε το πεπρωμένο, όλοι οι άνθρωποι θα πεθάνουν, τα δε χρήματα άλλοτε μεν η μοίρα επιθυμεί να αποκτώνται, άλλοτε δε να χάνονται. Οσα δε κακά, από κακή τύχη έχουν οι θνητοί και συνεπώς και συ , να τα υποφέρεις  χωρίς να αγανακτείς, και όσον δύνασαι να τα θεραπεύεις."

Εντελώς ξέχωρα από τα πυθαγόρεια κινήματα  αναπτύσσεται η ελεατική φιλοσοφική σχολή  στην μικρί ιωανικά αποικία Ελέα, στην  δυτική κάτω Ιταλία. Ιδρυτής της σχολής ήταν ο Ξενοφάνης, και ο πιό γνωστός εκπρόσωπος της ο Zήνων ο Ελεάτης. Η άνθηση των ελληνοκρατούμενων  περιοχών της δυτικής λεκάνης της Μεσογείου οφείλεται στην μετανάστευση πολλών Ελλήνων  από την Ιωνία, όταν το 546 και μετά η περσική κατοχή επιβλήθηκε σταδιακά σρα παράλια της Μικράς Ασίας. Η σχολή της Ελέας καταπιάνεται συστηματικά με την κριτική έρευνα των επιστημονικών γνώσεων.  Για τον Ξενοφάνη, αντίθετα με τον Ηράκλειτο, η ενότητα και η ομοιγ΄νεια αποτελούσαν τις βασικές αρχές  της κοσμοθεωρίας του. Μια ουσία υπάρχει στην πλάση, στην αντικειμενική πραγματικότητα δεν υπάρχουν αγεφύρωτες διαφορές μέσα στα πράγματα. Αν στην αντίληψη μας παρουσίαζονται τέτοιες διαφορές, αυτό δεν συμβαίνει πραγματικά. Μα εξαπατούν οι αισθήσεις μας, που δεν είναι τέλειες.

Μια εξαίρετη φυσογνωμία, χρονολογικά η πιό κοντινή στον Πρωταγόρα και τον Σωκράτη είναι ο Εμπεδοκλής, που γεννήθηκε στον Ακράγαντα της Σικελίας το 492 π.Χ. Η μοναδική του προσωπικότητα συνδυάζει όλα τα στοιχεία: είναι πολιτικός και γιατρός, ποιητής και φιλόσοφος, βιολόγος, μύστης-θεολόγος και συνάμα πρόδορομος της ρητορικής.  Είναι ο ιδρυτής της Σικελικής ιατρικής σχολής, η οποία ως προς την σημασία της δεν υστερεί καθόλου της σχολής της Κω  και της Κνίδιυ. Η κοσμοθεωρία του  περιέχεται στο ποίημα του "Περί φύσεως". Εγραψε και δεύτερο ποίημα "Καθαρμοί, όπου αναπτύσσει  την δικιά του εκδοχή της Ορφικής διδασκαλίας. Και  από τα δύο έργα μόνο αποσπάσματα σώζονται. Η θειϊκή καταγωγή της ψυχής και η διδασκαλία περί μετεμψυχώσεως παοτελούν τα κεντρικά σημεία του κηρύγματος του. Υποστηρίζει, ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε όλες τις αισθήσεις μας  για να παρατηρούμε κάθε τι  με ακρίβεια και να σχηματίσουμε εικόνα περί του κόσμου. Η προσπάθεια αυτή τελεσφορεί  μόνο σ' εκείνο που διαθέτει καθαρό φρόνημα και καρδιά.
Ο Εμπεδοκλής θεωρεί το είναι ως υλική ουσία, αποτελούμενη από τέσσερα στοιχεία, το πυρ τον αέρα, το ύδωρ και την γη. Τα αποκαλεί μάλιστα ριζώματα.  Τα στοιχεία ενώνονται και χωρίζονται  από δύο δυνάμεις, την φιλότητα και το νείκος. Δια της φιλότηταςσχηματίζεται από την ποικιλότητα των στοιχείων η ενότητα. Το νείκος  καταστρέφει την ενότητα  και διασκορπίζει τα στοιχεία. Οι δύο αυτοί τρόποι ενεργείας προκαλούν όλα τα φαινόμενα της φύσης.

Στο δεύτερο ήμισυ του Ε'  αιώνα  ιδρύεται μια  τελευταία  χρονολιγικά  φιλοσοφική σχολή, η οποία ερευνά με άλλα κριτήρια την σύσταση της ύλης, η φιλοσοφία του ατόμου. Iδρυτές της είναι δύο μεγάλοι στοχαστές, ο Λεύκιππος και ο Δημόκριτος. Ο Δημόκριτος δίδασκε, πως βασικά στοιχεία των όντων είναι το πλήρες (γεμάτο) και το κενόν (άδειο). Θέλοντας να εξηγήσει τα φαινόμενα, υποστήριζε, ότι το πλήρες αποτελείται από αμέτρητα  σωματίδια, που χωρισμένα με το κενό το ένα με το άλλο, δεν μπορούν να τεμαχισθούν σε μικρότερα κομμάτια, καθόσον  γεμίζουν το χώρο τους και δεν έχουν κενό μέσα τους. Τα σωματίδια αυτ'α τα  έλεγε άτομα (άτμητα) και ναστά (πυκνά σώματα).

Η ύλη είναι σύνολοα ατόμων. Η σύγκρισις (συμμάζωμα) και η διάκρισις (ξεχώρισμα) των ατόμων παράγουν  αυτό που προσδιορίζομε γένεση και φθορά.  Αμα αλλάξει η εσωτερική διάταξη των  σωματιδίων μέσα στο σώμα έχουμε αλλοίωση. Στην κίνηση τους τα άτομα  συγκρούονται το ένα με το άλλο, δημιουργώντας στροβίλους και από αυτή την κινητικότητα παράγονται άπειροι κόσμοι που εμφανίζονται και εξαφανίζονται  με ολότελα φυσικό τρόπο, "ουδέν χρήμα μάτην γίγνεται, αλλά τα πάντα εκ λόγου και υπ ανάγκης". Δεν παρεδέχετο, ότι υπάρχουν  εξωκοσμικές και υπερφυσικές δυνάμεις που κινούν  τον κόσμο και διέπουν  τα φαινόμενα. Υπήρξε ο θεμελιωτής της αιτοκρατικής αντίληψης και ο πρώτος υλιστής φιλόσοφος. Η ψυχή είναι φθαρτή και υλική. Είναι μοιρασμένη σε όλο το σώμα, αποτελείται από ψιλά γυαλιστερά άτομα, δηλαδή από φωτιά, τα οπία σκορπούν με τον θάνατο. Η θρησκεία  δίδασκε είανι δημιούργημα φόβου και δεισιδαιμονίας. Η αμάθεια είναι η αιτία που ο άνθρωπος αδυνατεί να αντιληφθεί την αντικειμενική πραγματικοτητα.

Παραθέτω  μερικά γνωμικά, απανθίσματα φιλοσοφικής σκέψης  τα οποία αποδίδονται στους σοφούς του αρχαϊκού Ελληνισμού:
  • στον Θαλή το "κτήσαι αϊδια"- να φροντίζεις να αποκτας τα αθάνατα
  • στον Ηράκλειτο αποδίδεται από τον Διογένη Λαέρτιο το "Πολυμαθίη κακοτεχνίη". H πολυμάθεια  συνεπάγεται κακοτεχνία. Με την πολυμάθεια ο νους σκοτίζεται και δεν φθάνει στηνενότητα. Αυτή η ρήση έχει σαν στόχο τον Πυθαγόρα, καθόσον ο Ηράκλειτος χλεύαζε την επίδραση στον Πυθαγόρα αιγυπτιακής  του παιδείας και θεωρούσε το φιλοσοφικό του σύστημα ένα νεφέλωμα δογμάτων.
  • στον Πυθαγόρα "Δουλέυειν πάθεσιν χαλεπώτεον η τυράννοις" - "Χρή σιγάν η κρίσσονα σιγής λέγειν" Πρέπει να σιωπάς η να λέγεις λόφια ανώτερα από την σιωπή.
  • στον Εμπεδοκλή "Ηλιος οξυβελής ηδ΄ ιλάειρα  Σελήνη" - Ο ήλιος με τα βέλη του τα οξέα και η ευγενική σελήνη.
  • στον Δημόκριτο, με κάθε επιφύλαξη, αποδιδόμενο στα Νεοελληνικά  "η μεγαλύτερη και πρώτη χάρι της γυναίκας είναι η ντροπή".
Αντλώντας την κατανομή από την " Ιστορία του Ελληνικού Εθνους" της Εκδοτικής Αθηνών , συμπλήρωσα δύο πίνακες με τους εκφραστές των φιλοδοφικών ρευμάτων  τόσο του Αρχαϊκού και του Κλασσικού Ελληνισμού.

Απολαύστε την διδασκαλία του Πένου Αποστολίδη για τους προσωκρατικούς φιλοσόφους, και ιδιαίτερα για τον Ηράκλειτο
Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

Σ.Στ. "ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ"Μιά εκατοντάχρονη πορεία (1907-2007)Η ίδρυση της Στ. Υψηλάντης έγινε το Δεκέμβριο του 1907, αφού προηγουμένως είχαν απορριφθεί δύο άλλες αιτήσεις, μια και ουσιαστικά επρόκειτο για διάσπαση της Στ. Ρήγας Φεραίος. Οι λόγοι διαφωνίας ήσαν ξεκάθαρα πατριωτικοί και αφορούσαν στην άμεση εμπλοκή της Στοάς στο Μακεδονικό Αγώνα.

Το ενδιαφέρον είναι, σύμφωνα με την αρχειακή έρευνα, η εμπλοκή του αδ. Βασίλειου Πλαστήρα, θεολόγου της Ριζαρείου Σχολής, ως γυμναστού στο Μπάγκειο Εκπαιδευτήριο Κορυτσάς, που υπαγόταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Κατ’ αυτήν ανεκαλύφθησαν πολλά έγγραφα μισθοδοσίας, εκδηλώσεων αλλά και απόσπασμα του μακεδονικού τύπου που μιλούν για τον Πλαστήρα από το 1904!
Ο ρόλος του Πλαστήρα σύγκειτο στην αποστολή αξιωματικών, ιερέων και δασκάλων από την Ελλάδα ως απάντηση στην πανσλαβιστική εισβολή στην Μακεδονία, η οποία είχε γίνει το μήλο της έριδος μεταξύ όλων των Βαλκανικών χωρών, μέσα σε μια καταρρέουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία. Λίγο αργότερα τον Πλαστήρα θα τον αντικαταστήσει ο συμμαθητής του από την Ριζάρειο Θεολογική Σχολή, αρχιμανδρίτης Πάνος Αλεξίου (1908), στην ίδια θέση, του γυμναστή!


                                  Δεκέμβριος 1907. Α. Καβαλλίνης. Πρώτο συμβούλιο αξιωματικών Στ. Υψηλάντης.
Η έρευνα μάς δίνει και άλλα στοιχεία για ένα τρίτο πρόσωπο, τον αδ. Αχ. Δάρδα, ο οποίος κατάγονταν από την Δάρδα, κωμόπολη του Καζά (επαρχίας) της Κορυτσάς. Αυτός φαίνεται με τους αδελφούς του Χαράλαμπο και Ιωάννη ότι οργανώνουν και συντονίζουν την βοήθεια από την Ελλάδα. Τον Χαράλαμπο Δάρδα θα βρούμε λίγο αργότερα ως μέλος της Στοάς “Φώτιος” Κορυτσάς και τον Ιωάννη πρόεδρο της πατριωτικής και φιλολογικής Εταιρείας “Αναγέννησις” στην ίδια πόλη.

Η παρουσία και του Β’ Επόπτη της Στοάς, μετέπειτα Μεγάλου Διδασκάλου Κωνσταντίνου Περάκη, με ειδική αποστολή στη Μακεδονία το καλοκαίρι του 1908, λίγο μετά την επανάσταση των Νεοτούρκων, θα υλοποιήσει μια πρωτοφανή στην ιστορία του Ελληνικού Τεκτονισμού αποστολή οπλισμού προς τους αγωνιζόμενους Έλληνες αδελφούς μας.

Τα πρώτα αυτά χρόνια της δραστηριότητας της Στ. “Υψηλάντης” ήταν εκπληκτικά και εμπνευσμένα. Εκτός από την πατριωτική δράση, έχουμε και μία ανάλογη πνευματική, αφού εκδίδεται μηνιαία εφημερίδα 4σέλιδη, μεγάλου μεγέθους, η οποία σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας πρέπει να εκδόθηκε σε 56 φύλλα από το 1908 έως το 1912. Στην συνέχεια εξέδωσε τεκτονικό περιοδικό με τίτλο “Υψηλάντης”, λόγω διακοπής της έκδοσης του “Πυθαγόρα”, το οποίο όμως λόγω των πολέμων σταμάτησε την έκδοσή του με 4 τεύχη.Άλλη σημαντική εκδήλωση της εποχής ήταν η δημιουργία της Ελληνικής Ωδικής Εταιρείας, η οποία έδωσε συναυλίες πολύ επιτυχημένες (1912) υπό την προεδρία των αδελφών Κωνσταντίνου Μελά αδελφού του Παύλου Μελά και του Σεβασμίου Γ. Ματθαιόπουλου. Αξιοσημείωτη είναι η παρουσία του αδελφού Σπ. Ματσούκα, συνθέτη πατριωτικών ύμνων, πρωτεργάτη φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων, του εξοπλισμού του στρατού (αρωγή στην ναυπήγηση αντιτορπιλικού με το όνομα “Νέα Γενεά”) και ιδρυτή του συλλόγου “Λευκός Σταυρός”, που προικοδότησε πάνω από 1600 ορφανά κορίτσια μετά τον πόλεμο.

Η Στοά με τη λαίλαπα των πολέμων αυτοδιαλύεται για να ανασυσταθεί το 1923, με Σεβάσμιο τον Γ. Ματθαιόπουλο (Νοε. 1924), σταδιακά ανασυντάσσεται για να εισέλθει σε μια νέα δυναμική περίοδο δημιουργίας και πνευματικής ανάτασης. Κατά τον μεσοπόλεμο, αυξάνεται ο αριθμός των μελών.

Το 1929, ο “Υψηλάντης” ιδρύει Γραφείο Πρόνοιας και Βοήθειας για την αρωγή και ηθική προστασία αναξιοπαθούντων. Στα μέλη του βρίσκουμε πολλούς πανεπιστημιακούς, με συνέπεια να ονομάζεται “Στοά της πνευματικής ελίτ”.

Το 1933 - 34 επί Σεβ. του Αλέξανδρου Φωτιάδη η Στ. θα εκδώσει δύο βιβλία με ομιλίες αδελφών, που παρουσίασαν από διαφορετική σκοπιά το θέμα “Ένωση” και “Αλληλεγγύη”. Αξιοπρόσεκτος ήταν ο εορτασμός των 110 ετών από την εθνεγερσία (1930) με την συμμετοχή πολλών Στοών και ομιλητή τον καθηγητή της ιστορίας αδ. Αδαμ. Αδαμαντίου και η εκδήλωση του 1932 όπου ο Σεβάσμιος Αλ. Φωτιάδης με τις Στ. “Ακρόπολις” και “Κοραής” έδωσαν βήμα στον Αλέξανδρο Παπανστασίου να μιλήσει με θέμα: “Βαλκανική Ένωσις”.

Ο αδ. Αλεξ. Παπαναστασίου κατέληξε με τα εξής: “... η συνεννόησις και συναδέλφωσις των λαών πρέπει να είναι η νεωτέρα Μεγάλη Ιδέα υπέρ της οποίας εύχομαι την συναντίληψιν του Ελληνικού Τεκτονισμού”, μετά την συμμετοχή των Ελλήνων Τεκτόνων στην Διεθνή Τεκτονική Συνδιάσκεψη στο Βελιγράδι, στα 1926, όπου διακηρύχθηκε ο πόθος για την ειρήνη και την συνεργασία των λαών. Ο αείμνηστος αδ. και Σεβ. της Στοάς μας, Αλέξανδρος Φωτιάδης αναλαμβάνει να εκπροσωπεί τη Μεγάλη Στοά της Ελλάδος σε παγκόσμιο επίπεδο, ως αρμόδιος επί των Διεθνών σχέσεων, τίτλος ο οποίος δεν απενεμήθη έκτοτε σε κανένα άλλο μέλος.

Τα χρόνια του Β’ Παγκοσμίου πολέμου θα ανακόψουν την ανοδική πορεία της Στοάς και αρκετά μέλη θα χύσουν το αίμα τους για την πατρίδα. Άλλοι πάλι θα πολεμήσουν και θα διακριθούν για τον ηρωισμό τους.

Με το τέλος του πολέμου και της εμφύλιας σύρραξης ο “Υψηλάντης” θα επανασυσταθεί. Στις 4.2.1947, πρώτη μεταξύ των Στοών, θα επαναλάβει τις εργασίες της, θα λάβουν μέρος μόλις είκοσι αδελφοί.

Ο ένδ. αδ. Αλέξανδρος Φωτιάδης, θα γίνει ιδρυτικό μέλος της UNESCO και αντιπρόσωπος της Ελλάδος σ’ αυτήν (1947). Ο ενδ. αδ. Κωνσταντίνος Περάκης, θα γίνει ο Μεγ. Διδ. του Ελληνικού Τεκτονισμού. Οι αδ. του Υψηλάντη θα πρωτοστατήσουν στη βοήθεια ορφανών του εμφυλίου, μέσα από την οργάνωση “Των φίλων του Χωριού”.

Σιγά-σιγά τα μέλη της Στοάς πληθύνονται για να φτάσουν τα 120. Τον Αύγουστο του 1965, επί Σεβ. Αντ. Σωτηρίου ο Υψηλάντης εκπροσωπώντας τον Ελληνικό Τεκτονισμό θα υποδεχτεί αδ. ΑΧΕΠΑΝΣ των ΗΠΑ και του Καναδά. Θα ακολουθήσουν μία σειρά πολύ επιτυχημένων Σεβ. μεταξύ των οποίων αναφέρουμε τους Γ. Ευθυμίου, Ιακ. Κάμφονα, Απ. Καραλή, Οδ. Λαμψίδη. Η πνευματική ανάταση και οι εργασίες χαρακτηρίζονται, λίαν επιτυχείς. Πολλές κοινές εργασίες, ιδιαίτερα με τις Στ. της Πέμπτης διοργανώνονται.

Το 1982, επί Σεβ. του ενδ. αδ. Μάριου Ρωμαντζή, εορτάζεται το Ιωβηλαίο των 75 χρόνων από ιδρύσεως του Υψηλάντη, με λαμπρή εκδήλωση στο ξενοδοχείο Grande Bretagne, όπου θα συγκεντρωθεί ένα μεγάλο ποσό υπέρ των αυτιστικών παιδιών (700.000 δρχ.).

Το 1986, επί Σεβ. Διον. Μαργέλη συγκεντρώθηκε ποσό 100.000 δρχ. υπέρ των σεισμοπλήκτων της Καλαμάτας.

Το 1989, επί Σεβ. Γ. Παπαλέξη, διοργανώθηκε ειδική παράσταση στη Λυρική Σκηνή, με την όπερα Μαγικός Αυλός με μεγάλη επιτυχία. Τα χρόνια αυτά (1988- 1996) θα διοργανωθούν πολλές λευκές εορτές. Η τελευταία δεκαετία θα κυλήσει ικανοποιητικά, το πνευματικό έργο πάντα αποτελεί προτεραιότητα για τα μέλη της Στοάς.


Σιγά-σιγά τα μέλη της Στοάς πληθύνονται για να φτάσουν τα 120. Τον Αύγουστο του 1965, επί Σεβ. Αντ. Σωτηρίου ο Υψηλάντης εκπροσωπώντας τον Ελληνικό Τεκτονισμό θα υποδεχτεί αδ. ΑΧΕΠΑΝΣ των ΗΠΑ και του Καναδά. Θα ακολουθήσουν μία σειρά πολύ επιτυχημένων Σεβ. μεταξύ των οποίων αναφέρουμε τους Γ. Ευθυμίου, Ιακ. Κάμφονα, Απ. Καραλή, Οδ. Λαμψίδη. Η πνευματική ανάταση και οι εργασίες χαρακτηρίζονται, λίαν επιτυχείς. Πολλές κοινές εργασίες, ιδιαίτερα με τις Στ. της Πέμπτης διοργανώνονται.
Το 1982, επί Σεβ. του ενδ. αδ. Μάριου Ρωμαντζή, εορτάζεται το Ιωβηλαίο των 75 χρόνων από ιδρύσεως του Υψηλάντη, με λαμπρή εκδήλωση στο ξενοδοχείο Grande Bretagne, όπου θα συγκεντρωθεί ένα μεγάλο ποσό υπέρ των αυτιστικών παιδιών (700.000 δρχ.).
Το 1986, επί Σεβ. Διον. Μαργέλη συγκεντρώθηκε ποσό 100.000 δρχ. υπέρ των σεισμοπλήκτων της Καλαμάτας.
Το 1989, επί Σεβ. Γ. Παπαλέξη, διοργανώθηκε ειδική παράσταση στη Λυρική Σκηνή, με την όπερα Μαγικός Αυλός με μεγάλη επιτυχία. Τα χρόνια αυτά (1988- 1996) θα διοργανωθούν πολλές λευκές εορτές. Η τελευταία δεκαετία θα κυλήσει ικανοποιητικά, το πνευματικό έργο πάντα αποτελεί προτεραιότητα για τα μέλη της Στοάς.
Ενδεικτικά Πανεπιστημιακοί Μέλη του Υψηλάντη κατά τον ΜεσοπόλεμοΓεώργιος Ματθαιόπουλος, χημικός καθηγητής πανεπιστημίου,

Θεόδωρος Βαρούνης, χημικός καθηγητή του Ε.Μ.Π.,

Μιχαήλ Πετζετάκης, ιατρός καθηγητή παθολογίας,

Αλέξανδρος Φωτιάδης, καθηγητής Ε.Μ.Π.,

Αριστοτέλης Οικονόμους, μαθηματικός καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευτύχιος Χάρτ, ιατρός καθηγητής ακτινολογίας,

Γεώργιος Κωνσταντινίδης, αρχιτέκτονας καθηγητής Ε.Μ.Π.
Ενδεικτικά, Μέλη του Υψηλάντη που πολέμησαν κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο:
Αντωνόπουλος Μιχαήλ, Ταξίαρχος,

Αθανασιάδης Αθανάσιος, Ανθυπίατρος,

Αργυρόπουλος Λεωνίδας, Ιατρός,

Δαμιανάκης Σταύρος, Μηχανικός,

Δημάρατος Σταύρος, Αξιωματικός,

Καπόν Βενιαμίν,

Κατσούλης Δημήτριος, Εθελοντής Ναύτης,

Κίτσος Αναστάσιος,

Κορωναίος Δημήτριος, Αντισυνταγματάρχης,

Κωστόπουλος Ιωάννης,

Λαμψίδης Οδυσσέας, Φιλόλογος,

Μανωλέσσος Νικόλαος,

Μαούνης Γεώργιος,

Μαργέλης Διονύσιος, Εθελοντής Νοσοκόμος,

Μπάλλας Ανάργυρος, Ταγματάρχης,

Μπονάνος Γρηγόριος, Αντισυνταγματάρχης,

Οπρόπουλος Δημήτριος, Αντισυνταγματάρχης,

Ουλκέρογλου Φώτιος,

Παπανάγος Βασίλειος,

Ρούσος Γεώργιος, Στρατηγός,

Ρωμαντζής Κωνσταντίνος, Αρχίατρος,

Σωτηρίου Αντώνιος, Εύελπις,

Τσεπαπαδάκης Χαράλαμπος, Αντισυνταγματάρχης,

όλοι πολέμησαν στο Αλβανικό μέτωπο ενώ οι περισσότεροι και στη Μέση Ανατολή.Το άρθρο αυτό είναι λήμμα  από το τεκτονικό περιδικό  "ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ" που εκδίδει η ΄ Μεγάλη Στοά της   Ελλάδος.
Το αρχειακό υλικό  αποτελεί αντικείμενο  ενδελεχούς  έρευνας  του  Σεβ. της Στοάς κατα την  διετία 2006-2007 Αλέξανδρου  Στεφανίδη

Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2011

Η ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΙΜΩΡΗΤΕΑ

Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του πρώην Προέδρου του Αρείου Πάγου Βασίλειου Κόκκινου, αναδημοσιεύουμε από την εφημερίδα «Αξία»:

 Κατά τον Ποινικό Κώδικα (άρθρο 162), όποιος εξαπατά εκλογέα, με οποιονδήποτε τρόπο, για να μεταβάλει το εκλογικό του φρόνημα, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών και με χρηματική ποινή. Ο πρωθυπουργός μας υποσχέθηκε στον ελληνικό λαό προεκλογικώς, κατά την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2009, ότι υπάρχουν χρήματα και θα δώσει αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, ανώτερες του πληθωρισμού.

Όμως αμέσως μετά τις εκλογές μείωσε μισθούς και συντάξεις, έπραξε δηλαδή το αντίθετο εκείνου που είχε υποσχεθεί. Ο αντιπρόεδρος του, για να δικαιολογήσει την εξαπάτηση του ελληνικού λαού, είπε ότι όλα τα κόμματα δεν τηρούν τις προεκλογικές τους υποσχέσεις. Άλλο είναι να προσπαθήσει ένα κόμμα να εκτελέσει το προεκλογικό του πρόγραμμα και να μην επιτύχει, και άλλο να μην επιχειρήσει καν την εφαρμογή του και από την πρώτη στιγμή να εφαρμόσει πολιτική αντίθετη του προγράμματος του.

Μετά τις εκλογές, προς δικαιολόγηση της καταφανούς εξαπατήσεως των Ελλήνων, ο πρωθυπουργός μας ισχυρίστηκε ότι δήθεν αγνοούσε την πραγματική οικονομική κατάσταση της χώρας.Ψεύδεται. Ένας πολιτικός που ήταν υπουργός όλων των κυβερνήσεων του πατρός του, εμπνευστού της υπερχρεώσεως της χώρας, όπως και των κυβερνήσεων του κ. Σημίτη, είναι αδύνατον να αγνοεί την οικονομική κατάσταση της χώρας.
Περαιτέρω, αποκαλύφθηκε πρόσφατα σε βιβλίο του πρώην υπουργού των Οικονομικών της Γερμανίας, κ. Steinmayer, ότι τον είχε ενημερώσει απολύτως για τα οικονομικά της Ελλάδος και ο κ. Παπανδρέου τού απήντησε ότι θα σκεφθεί αν θα διεκδικήσει την πρωθυπουργία. Εξάλλου, ο κ. Αλμούνια εδήλωσε ότι πολύ προ των εκλογών, είχε ενημερώσει τους αρχηγούς των δύο μεγάλων κομμάτων της Ελλάδος για την οικονομική της θέση. Το αυτό δήλωσε και ο κ. Προβόπουλος. των μηνιαίων εκθέσεων του οποίου αδύνατο να λαμβάνει, και ελάμβανε, γνώση ο κ. Παπανδρέου.

Πέραν τούτων, ο τελευταίος, σε συνέντευξή του προς τον κ. Κούλογλου, προ των εκλογών, είχε πει ότι όποια χώρα κατέφυγε στο ΔΝΤ καταστράφηκε και ο λαός της εξαθλιώθηκε. Όμως. από πρόσφατη συνέντευξη του πρώην επικεφαλής του ΔΝΤ, κ. Στρος-Καν, έγινε παγκοσμίους γνωστό ότι ο κ. Παπανδρέου, προ των εκλογών, συζητούσε μαζί του υπογείως, για το πώς θα υπαχθεί η Ελλάδα στο ΔΝΤ.

Υπογραμμίζεται ότι ο κ. Παπανδρέου δεν έδωσε καμία πειστική εξήγηση έως σήμερα αναφορικά με τον λόγο για τον οποίο παρέλειψε να δανεισθεί αμέσως μετά την εκλογή του, όσα ποσά χρειαζόταν η χώρα. με χαμηλά επιτόκια, όπως όφειλε να πράξει. Αντί τούτου, εδήλωνε σε διεθνή ακροατήρια, ότι ο ελληνικός λαός είναι διεφθαρμένος και η οικονομία του πνέει τα λοίσθια, έχουσα την πορεία του «Τιτανικού». Μετά τις δηλώσεις του αυτές, για τις οποίες επίσης δεν έχει δώσει καμία εξήγηση, άρχισε η αύξηση των επιτοκίων δανεισμού της Ελλάδος και έφτασαν τα spreads από 250 μονάδες σε 3.200!

Επίσης, δεν εξήγησε έως τώρα, γιατί δεν δέχθηκε το δάνειο 20 δισ. ευρώ, που του προσφέρθηκαν επιπλέον των 7 δισ. που έλαβε η χώρα, με χαμηλό επιτόκιο. Από όλα αυτά προκύπτει κραυγαλέα η προσωπική ποινική ευθύνη του κ. πρωθυπουργού. Θα έπρεπε, επομένως, σύμφωνα με το Σύνταγμα τριάντα (30) βουλευτές της αντιπολιτεύσεως, αντί να φλυαρούν ασκόπως προς παραμυθίαν του πενομένου ελληνικού λαού, να ζητήσουν με έγγραφό τους την άσκηση της νομίμου ποινικής διώξεως κατά του υπαίτιου, σύμφωνα με το Σύνταγμα.

Συγχρόνως όμως, έχει καταστεί πασιφανές ότι η κυβέρνηση, μη εφαρμόσασα το προεκλογικό της πρόγραμμα και αθετήσασα τις υποσχέσεις της προς τον λαό,αποστέρησε εαυτήν του θεμελίου του δημοκρατικού πολιτεύματος, κατ’ άρθρον 1 παρ. 2 του Συντάγματος, ήτοι της λαϊκής κυριαρχίας. Ως εκ τούτου, οι αποφάσεις της και οι νόμοι της, ιδιαιτέρως δε αυτοί περί υπερφορολογήσεως των Ελλήνων και περί εκτάκτου εισφοράς και τέλους ακινήτων, είναι αντίθετοι προς το Σύνταγμα.

Τόσο για τον ως άνω λόγο. όσο και διότι παραβιάζουν τα άρθρα του Συντάγματος 78 παρ. 2, περί απαγορεύσεως της αναδρομικής φορολογίας. 5 παρ. 10 που καθιερώνει την αρχή της συμμετοχής των πολιτών στα δημόσια βάρη αναλόγως των  οικονομικών δυνάμεών των, δηλαδή των εισοδημάτων των, 4 παρ. 2, που επιβάλλει την αρχή της ίσης μεταχειρίσεως των πολιτών και 36 παρ. 1 περί παροχής εννόμου προστασίας.

Ένας πολίτης με ένα διαμέρισμα 150 τετραγωνικών και ετήσιο εισόδημα 5.000 ευρώ θα πληρώσει το ίδιο τέλος ακινήτου με εκείνον που είναι ιδιοκτήτης ομοίου ακριβώς διαμερίσματος, στην αυτή θέση, και έχει ετήσιο εισόδημα 200.000 ευρώ. Ανατίθεται η είσπραξη του τέλους τούτου στη ΔΕΗ, ενώ η Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας έχει αποφανθεί, στην περίπτωση των παρκόμετρων του Δήμου, ότι δεν δύναται να ανατεθεί σε ανώνυμη εταιρεία εισπρακτική εξουσία του Δημοσίου.

Ο κ. Βενιζέλος χαρακτήρισε την έκτακτη φορολόγηση των ακινήτων ως τέλος, ενώ γνωρίζει ότι τούτο δεν είναι ανταποδοτικό και τα περί διασώσεως της περιουσίας των παιδιών και εγγονών μας διά της φορολογίας αυτής είναι απλώς μυθεύματα υπερβολικής φαντασίας. Καταργείται η δυνατότητα προσφυγής στη Διοικητική Δικαιοσύνη με την υποχρεωτική καταβολή του 50% της οφειλής και του δικαιώματος του εφόρου να ζητήσει τη μη αναστολή της πράξεως επιβολής φόρου.

Στον αδυνατούντα να καταβάλει το τέλος ακινήτου δεν επιβάλλεται η συνήθης συνέπεια των φορολογικών παραβάσεων, αλλά η διακοπή της παροχής του ρεύματος, με συνέπεια να κοπεί τούτο σε μια πτωχή οικογένεια της Χίου με έξι (6) παιδιά, την ώρα που κοινωνικοί φορείς ζητούν από τους Έλληνες τον περιορισμό της υπογεννητικότητας. Αλλά η σημερινή κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για το μέλλον της Ελλάδος. Για αυτό και διευκολύνει και συνιστά τη μετάβαση των νέων σε άλλες χώρες για να εργασθούν. Θα μείνουν έτσι στην Ελλάδα οι γέροντες συνταξιούχοι με τη γνωστή μοίρα τους. Αυτό δεν είναι έγκλημα κατά της χώρας;

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αντί να συνιστά επιείκεια προς τους μη έχοντες, θα έπρεπε, κατά τα άρθρα 35 παρ. 2 εδ. δ’ και 42 του Συντάγματος, να αναπέμψει στη Βουλή τους άνω αντισυνταγματικούς νόμους της κυβερνήσεως, η οποία έχει απολέσει το θεμέλιο της Δημοκρατίας, μη εφαρμόσασα το προεκλογικό πρόγραμμά της.

Ναι μεν έχει κακώς καταργηθεί το προνόμιο του ανωτάτου άρχοντος να προκηρύσσει εκλογές σε περίπτωση δυσαρμονίας μεταξύ κυβερνήσεως και λαϊκού φρονήματος, παραμένει όμως το άνω προνόμιο της αναπομπής στη Βουλή αντισυνταγματικών νομοσχεδίων. Αν αυτό δεν ασκηθεί τώρα, πότε θα εφαρμοστούν οι άνω διατάξεις;

Το κράτος στην ουσία έχει καταλυθεί. Καταλαμβάνονται τα υπουργεία από πολίτες και οι υπουργοί αναζητούν καταλλήλους χώρους για να συναντήσουν τους εκπροσώπους της τρόικας. Εμποδίζεται η λειτουργία των χειρουργείων του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» και η Διοίκηση δεν αποτολμά να ζητήσει την επέμβαση της Εισαγγελίας. Και ο υπουργός των Οικονομικών καλεί τους Έλληνες να πληρώσουν φόρους για να καταβληθούν μισθοί και συντάξεις του Νοεμβρίου.

Ώστε το δάνειο των 110 δισ. ευρώ του Μνημονίου έγινε μόνο για να πληρωθούν οι τοκογλύφοι δανειστές μας ; Και χάριν αυτών το δημόσιο χρέος μας μέσα σε δύο χρόνια έφθασε το 150% του ΑΕΠ;

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011

Περί όνου σκιάς

Λέμε ότι κάποιοι μαλώνουν «περί όνου σκιάς» (για την σκιά του γαϊδάρου), όταν φιλονικούν για κάτι ασήμαντο. Η έκφραση προέρχεται από ένα περιστατικό με τον Αθηναίο ρήτορα Δημοσθένη , ο οποίος ενώ αγορεύει στην εκκλησία του Δήμου και προσπαθεί να διαφωτίσει τους συμπολίτες του για τα μεγάλα προβλήματα της πόλης τους αυτοί …περί άλλων τυρβάζουν!  Τότε αυτός, για να τους κεντρίσει την προσοχή, άρχισε να τους αφηγείται μια ιστορία μεταξύ ενός αγωγιάτη κι ενός ταξιδιώτη.

Ο ταξιδιώτης είχε νοικιάσει τον γάιδαρο του αγωγιάτη και ταξίδευαν παρέα για τα Μέγαρα. Στον δρόμο, σταμάτησαν κάπου να ξεκουραστούν. Έκανε όμως ζέστη και δέντρο εκεί γύρω για να προφυλαχτούν απ’ τον ήλιο και να δροσιστούν λίγο, δεν υπήρχε. Ο ταξιδιώτης, αφού ξεπέζεψε απ’ τον γάιδαρο, έσπευσε να ξαπλώσει στην σκιά του. Ο αγωγιάτης όμως δεν τον άφησε, διεκδικώντας την σκιά του γαϊδάρου για τον εαυτό του, καθώς όπως του είπε, ενοικίασε μόνο τον γάιδαρο κι όχι και την σκιά του. Για τον λόγο αυτόν κατέληξαν στο δικαστήριο.

Στο σημείο αυτό, ο Δημοσθένης σταμάτησε την αφήγησή του και οι ακροατές του, που μέχρι πριν λίγο αδιαφορούσαν για ότι έλεγε, τον ρώτησαν με αγωνία να τους πει τι κατάληξη είχε η υπόθεση. Ο Δημοσθένης τότε τους χλεύασε που αντί να ασχολούνται με σοβαρά θέματα, κάθονται και ασχολούνται με την σκιά ενός γαϊδάρου.

Λήμμα  από το ιστολόγιο του  Δημόδοκου

Ο εθισμός στην  ματαιοδοξία  και εθελοτυφλία  καταστέλουν καθε  ανανεωτική  και προοδευτική ικμάδα.  Αφορά  όλους τους  χώρους  στου οποίους κινούμαστε και συνανστρεφόμαστε. Ενίοτε  λαμβάνει απειλητικές  διαστάσεις  με αποτέλεσμα να διακυβεύονται   τα επιτεύγματα  και να καταρακώνεται η αξιοπρέπεια μας.

Η ΛΕΣΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ


Ο G.Soros, σε σημερινό άρθρο του, προτείνει τη χρεοκοπία της Ελλάδας, της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας, επίσης την έξοδο τους από την Ευρωζώνη, σαν τη μοναδική λύση για το ευρώ. Τι να επιδιώκει αλήθεια το εξέχων μέλος του κλάμπ;
Η σχετικά πρόσφατη απόφαση της κεντρικής τράπεζας της Ελβετίας (άρθρο Βιλιάρδου Β.), σύμφωνα με την οποία συνδέθηκε το φράγκο με το ευρώ, σημαίνει πιθανότατα το τέλος της εθνικής ανεξαρτησίας της μοναδικής χώρας που λειτουργεί σήμερα ολοκληρωμένα η άμεση δημοκρατία: το πολίτευμα της αποκεντρωμένης δημόσιας διοίκησης, στην οποία συμμετέχουν ενεργά όλοι οι πολίτες, ψηφίζοντας 4-5 φορές το χρόνο τους νόμους τους.

Άλλωστε, για την παγκόσμια ελίτ και ειδικά για τη «σκοτεινή» λέσχη Bilderberg, το ελβετικό πολίτευμα της άμεσης δημοκρατίας, η οποία απαιτεί τη συμμετοχή των πολιτών στην ψήφιση των νόμων, στον έλεγχο της λειτουργίας των δημοσίων οργανισμών και στις αποφάσεις του κράτους, ήταν ανέκαθεν ένα ενοχλητικό «σκουπίδι» στο δρόμο της κατάκτησης της απόλυτης εξουσίας στον πλανήτη.

Αυτό που θέλει να επιβάλλει η λέσχη Bilderberg είναι η κεντρική διοίκηση από μία μικρή ελίτ στο παρασκήνιο, χωρίς κανένα δημοκρατικό ή άλλου τύπου έλεγχο, έτσι ώστε να εκμεταλλεύεται ανενόχλητη τους απροστάτευτους ανόητους των χωρών που έχει καταπατήσει. Πιθανόν η δημιουργία μίας γερμανοκεντρικής ομοσπονδίας, με την ονομασία Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης (των Τραπεζών θα συμπληρώναμε), να είναι ο ιδανικός χώρος για την επικράτηση των συμφερόντων του κλαμπ των ισχυρών.

Είναι μάλλον καθαρό το ότι, σε πάρα πολλές χώρες δεν αντιπροσωπεύουν πλέον τα Κοινοβούλια τους Πολίτες αλλά, αντίθετα, τα συμφέροντα του χρηματοπιστωτικού καρτέλ (δεν πρέπει να «μπερδεύουμε» καθόλου το καρτέλ αυτό με τις χρηματαγορές, οι οποίες είναι ουσιαστικά τα δικά μας χρήματα από τα συνταξιοδοτικά ταμεία, από τις αποταμιεύσεις μας κλπ.). Επίσης, τα κοινοβούλια εκπροσωπούν τα συμφέροντα του καρτέλ των μονοπωλιακών πολυεθνικών θηρίων, τα οποία δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με τις επιχειρήσεις της ελεύθερης αγοράς (έτσι όπως τη γνωρίζαμε στο παρελθόν, πριν από την επικράτηση της νεοφιλελεύθερης σχολής της ελίτ).

Το χρηματοπιστωτικό Καρτέλ, το οποίο μαζί με την κεντρική τράπεζα της Ευρώπης κατάφερε να μονοπωλήσει την παραγωγή χρήματος, είναι ουσιαστικά αυτό που επέβαλλε στις κυβερνήσεις να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα των φορολογουμένων πολιτών τους, για τη διάσωση των τραπεζών! Διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να διασωθούν οι υπερχρεωμένες τράπεζες, όπως για παράδειγμα η Commerzbank της Γερμανίας, η οποία έχει εκδώσει ομόλογα ύψους 860 δις €!

Δηλαδή, μία μόνο τράπεζα χρωστάει σχεδόν το 30% του ΑΕΠ της Γερμανίας (2,5 φορές περίπου το δημόσιο χρέος της Ελλάδας). Εάν τελικά υποχρεωθεί η Γερμανία να διασώσει μόνο αυτήν την τράπεζα (υπάρχουν πολλές άλλες),θα αυξήσει το δημόσιο χρέος της σχεδόν κατά 30% (στα 110% του ΑΕΠ της). Πιθανότατα λοιπόν για το λόγο αυτό η κυρία Μέρκελ εξανίσταται, όταν ακούει για τα προβλήματα της Ελλάδας, αφού φοβάται ότι έτσι μάλλον θα ανακαλυφτούν τελικά και τα δικά της, της Γερμανίας δηλαδή (το ίδιο συμβαίνει και στη Γαλλία του κ. Sarkozy).

Στο θέμα μας ξανά, μελλοντικά θα αποφασίζει για κάθε είδους «διασώσεις» (με τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων και εκτός κάθε δημοκρατικού ή νομικού ελέγχου), το κυβερνητικό συμβούλιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθερότητας (ESM). Για πολλούς, οι «σαδιστές» τότε θα είναι οι παράγοντες του καρτέλ, οι «σαδομαζοχιστές» οι κυβερνώντες, ενώ οι «μαζοχιστές» όλοι οι κυβερνώμενοι, αφού επιτρέπουν να γίνονται όλα αυτά χωρίς την παραμικρή αντίδραση εκ μέρους τους.

Οι «αστείες αντιδράσεις» των «διαμαρτυρομένων» πολιτών, αυτών δηλαδή που συγκεντρώνονται στις πλατείες της Ευρώπης χωρίς καν να γνωρίζουν τι θέλουν (κάποτε αυτοί που διαδήλωναν ήταν τουλάχιστον πολιτικοποιημένοι, δεν εννοούμε βέβαια «κομματικο-κρατούμενοι»), δεν πρόκειται φυσικά να εμποδίσουν τις κυβερνήσεις να αποφασίζουν όπως αυτές θέλουν, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της χρηματοπιστωτικής μαφίας.

Στην Ελβετία τώρα, η κεντρική τράπεζα αποφάσισε να συνδέσει το νόμισμα της με το ευρώ, παρά το ότι πρέπει να διαθέσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια φράγκων για τη διατήρηση της σταθερής ισοτιμίας του, με τεράστιο κόστος. Ταυτόχρονα, οι πολυεθνικές υπερτράπεζες θα μπορούν να δανείζονται σε ελβετικά φράγκα με ελάχιστο κόστος (τα επιτόκια είναι σχεδόν μηδενικά), χωρίς κανέναν συναλλαγματικό κίνδυνο, επενδύοντας τα δανεικά χρήματα σε κρατικά ή άλλα ομόλογα υψηλών αποδόσεων.

Πολλά κερδοσκοπικά Hedge funds λοιπόν ετοιμάζονται για επίθεση, με δανεικά χρήματα από την ίδια την Ελβετία, πιστεύοντας πως είναι φύσει αδύνατον να αντέξει η χώρα και πως θα αποτύχει παταγωδώς η παράλογη αυτή «κατασκευή», όπως απέτυχε και το σύστημα των σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών, πριν από την εισαγωγή του ευρώ. Σύμφωνα δε με διάφορους οικονομικούς αναλυτές, ο δισεκατομμυριούχος G.Soros, στέλεχος φυσικά της λέσχης Bilderberg, ήδη τρίβει τα χέρια του, αφού προβλέπει να κερδίσει από το ελβετικό φράγκο (από τον ελβετικό λαό ουσιαστικά), όσα κέρδισε κάποτε από την επίθεση του εναντίον της βρετανικής στερλίνας.

Είναι αυτονόητο δε ότι η κεντρική τράπεζα της Ελβετίας θα συγκεντρώσει πολλά δισεκατομμύρια ευρώ στα βιβλία της, αφού μόνο έτσι θα διατηρήσει την ισοτιμία του φράγκου σταθερή οπότε, όταν το ευρώ καταστραφεί (γεγονός μάλλον αναπόφευκτο), θα καταστραφεί και η Ελβετία. Ακριβώς για το λόγο αυτό, τα hedge funds στοιχηματίζουν με χρήματα που δανείζονται από την ίδια την Ελβετία, αφ’ ενός μεν στην άνοδο του φράγκου (την οποία τα ίδια θα προκαλέσουν), αφ’ ετέρου στην πτώση του ευρώ (την οποία τα ίδια θα φροντίσουν). Ένα διπλό στοίχημα λοιπόν, με τεράστιες πιθανότητες επιτυχίας και εγγραφής διπλών κερδών.

Το 2011 η λέσχη Bilderberg συνεδρίασε στο St.Moritz της Ελβετίας. Πριν από την κρίση της Ελλάδας και της Ισπανίας, η περιβόητη ελιτίστικη λέσχη είχε συνεδριάσει εκεί, κάτι που φυσικά μπορεί να θεωρηθεί σύμπτωση. Ανήκει μάλλον στις θεωρίες συνωμοσίας η πεποίθηση ότι, στις ετήσιες κλειστές συνεδριάσεις της Bilderberg, σε αυτές δηλαδή που δεν παρευρίσκονται οι εκάστοτε προσκεκλημένοι, ειδικά αυτοί των χωρών που τις φιλοξενούν, τα μέλη της λέσχης αποφασίζουν σε ποια χώρα θα εισβάλλουν, με στόχο τη λεηλασία του πλούτου της.

Όμως, εάν απλά σκεφθεί κανείς τι συνέβη στην Ελλάδα και στην Ισπανία, λίγο μετά τις συγκεντρώσεις της λέσχης, δεν χρειάζεται να προβληματιστεί ιδιαίτερα για να καταλάβει που αρχίζει και που τελειώνει μία πραγματική θεωρία συνωμοσίας. Εάν δε πιστεύει κανείς ότι η σημερινή κρίση της Ελλάδας και της Ευρωζώνης γενικότερα πρόκειται σύντομα να λυθεί από τους πολιτικούς, είναι πολύ εύπιστος, αφού η Ελλάδα δεν θα χρεοκοπεί, αλλά θα στέκεται «σταθερά» στην άκρη του γκρεμού, για όσο χρονικό διάστημα (μπορεί μέρες, μπορεί μήνες ή και χρόνια) χρειάζεται η ελίτ για να πετύχει τους στόχους της. Πάντως, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η επιλογή της χώρας για τη συνεδρίαση του 2012, η οποία πιθανόν δεν θα είναι η Γαλλία ή η Γερμανία, αλλά κάποια άλλη.

Εάν αντιδράσουν βέβαια οι πολίτες ή εάν αποδεχτούν παθητικά τη μοίρα τους, είναι κάτι που μόνο οι ίδιοι το γνωρίζουν. Εάν συνεχίσουν όμως να πιστεύουν ότι αυτοί φταίνε για όλα όσα συμβαίνουν στην πατρίδα τους, η δική τους σπατάλη δηλαδή και η τεμπελιά τους, είναι μάλλον άξιοι της μοίρας τους και πολύ καλά κάνουν όλοι αυτοί που τους εκμεταλλεύονται ασύστολα.
Βασίλης Βιλιάρδος (copyright)

Αθήνα, 14. Σεπτεμβρίου 2011
viliardos@kbanalysis.com


Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Tι άλλο μας περιμένει ??


Mήπως μας κάνουν πλάκα??

Τα genpets είναι η καινούργια ανακάλυψη της βιο-μηχανικής. Πρόκειται για ζωντανά ανθρωποειδή τα οποία θα πωλούνται στα ράφια των super market ίσως και των pet-shop. Είναι φτιαγμένα από ανάμιξη ανθρώπινου και ζωικού DNA. Όταν δεν έχουν ανοιχτεί από τη συσκευασία βρίσκονται σε κατάσταση ύπνου, κάτι σαν την χειμερία νάρκη. Αναπνέουν όμως επειδή η συσκευασία έχει τρύπες να περνάει ο αέρας. Μόλις ο πελάτης ανοίξει την συσκευασία αρχίζει το κατοικίδιο ?? να ξυπνάει μετα από 20 λεπτά και ανοίγει τα μάτια του. Έχουν αίμα, οστά, μυς, μυαλό και οτιδήποτε άλλο έχουν τα θηλαστικά. Ζούνε με πρωτείνες. Επίσης έχουν προσωπικότητα και το χρώμα της συσκευασίας δείχνει τον τύπο τους. Αισθάνονται πόνο αλλά δεν έχουν αναπτυγμένες φωνητικές χορδές για να εκφραστούν. Αν τα κόψεις βγάζουν αίμα.


Υποτίθεται ότι η εταιρεία τα έχει βγάλει για να παίζουν τα παιδιά με κάτι ζωντανό αντί για κούκλες ή άψυχα ρομποτ. Το pet μόλις ανοιχτεί θεωρεί τον κάτοχο του κάτι σαν τη μάνα του. Δείχνουν συναισθήματα. Για να μην ξεφεύγουν σε επίπεδο συμπεριφοράς τους δίνουν ναρκωτικά. Συγκεκριμένα η εταιρεία γράφει:
How are the personalities controlled?
"The Genpet feeding packs are color coded and specially formulated with a custom drug mixture that can be used to control the Genpet, much like human drugs can such as Ritalin or Lithium and other behaviour modifying drugs. Thus we can calm them, or stimulate them without extra tampering to the DNA structure."

Tο site της Εταιρείας http://www.genpets.com/index.php.
Ακόμα καλύτερα δείτε τις "συχνές ερωτήσεις" http://www.genpets.com/faq.php για να  διαβάσετε και άλλα τρελά όπως το ότι αν σε δαγκώσουν, πουλάνε ειδικό kit για να τους βγάζεις τα δόντια !!!.

Αναμένουν έγκριση και μετά πηγαίνουν για παγκόσμια παραγωγή.

Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2011

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Τύχη μεγαλόδωρος, ἀλλ΄ ἀβέβαιος, φύσις δ΄ αὐτάρκης  διόπερ νικᾶ τῶι ἥσσονι καὶ βεβαίωι τὸ μεῖζον τῆς ἐλπίδος.

Η τύχη είναι μεγαλόδωρη αλλά αβέβαιη, ενώ η φύση είναι αυτάρκης• γι΄αυτό και νικά με τα λιγότερα αλλά βέβαια τις μεγάλες υποσχέσεις της ελπίδας.
 ___________________________________________________________________________

Ἐρώει σαφῶς τὸν ἐν τῶι θώρηκί σου συνιστάμενον θυμὸν καὶ ταράσσειν τὴν ψυχὴν φυλάσσου, μηδὲ πάντα ἐπίτρεπε τῆι γλώσσηι πρήγματ’ αἰεί. Φυλάσσειν οὖν τοῦτο δεῖν ἡμᾶς τὸ μέρος ἐν ὧι κεῖται θυμός.

Κράτα με προσοχή τον θυμό που συγκεντρώνεται στον θώρακά σου και προφύλαξε την ψυχή σου από την ταραχή και μην τα επιτρέπεις όλα στη γλώσσα σου. Πρέπει, λοιπόν, να προφυλάσσουμε το μέρος όπου ευρίσκεται ο θυμός.
___________________________________________________________________________

Ἄλογοι τῶν ἀξυνέτων αἱ ἐλπίδες.

Οι ελπίδες των μη συνετών είναι παράλογες.
___________________________________________________________________________

Νόσος οἴκου καὶ βίου γίνεται ὅκωσπερ καὶ σκήνεος.

Κι ένας οίκος αρρωσταίνει κι ένας βίος, όπως ακριβώς συμβαίνει με το σώμα.
____________________________________________________________________________

Πλέονες ἐξ ἀσκήσεως ἀγαθοί γίνονται ἢ ἀπὸ φύσιος.

Περισσότεροι είναι αυτοί που γίνονται καλοί με την άσκηση, από αυτούς που είναι από την φύση τους καλοί.______________________________________________________________________________
 
Μὴ πάντα ἐπίστασθαι προθυμέο, μὴ πάντων ἀμαθὴς γένηι. 
Μην είσαι πρόθυμος να τα γνωρίζεις όλα, για να μην γίνεις αμαθής ως προς όλα! 
Τα παραπάνω είναι  λήμματα  από το ιστολόγιο

ΠΥΡΙΣΠΟΡΟΣ ΖΩΣΑ  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ


Σάββατο, 6 Αυγούστου 2011

Tα καλύτερα συνθήματα στους τοίχους


"Τα πτυχία copies κτώνται"
(Σε τοίχο στην περιοχή Γκύζη)

"Κολόμβε, γαμώ την περιέργειά σου"
(Decadence, Αθήνα)

"Δεν υπάρχουν παθητικοί καπνιστές,
μόνο αντιπαθητικοί αντικαπνιστές"
(Τ.Ε.Ι., Αθήνας)

"Το Lifestyle είναι μαγικό,
από μηδενικό σε κάνει νούμερο"
(Γκάζι, Αθήνα)


"Θεσσαλονίκη, η μόνη πόλη που γράφεται με δύο Σίγμα και
προφέρεται με δύο Λάμδα"
(Μύλος, Θεσσαλονίκη)


"Διατηρείτε την Αθήνα καθαρή.
Πετάτε τα σκουπίδια σας στον Πειραιά"
(Μεταξουργείο, Αθήνα)


"Ο Χριστός πέθανε, ο Αινστάιν πέθανε,
και Εγώ δεν αισθάνομαι καλά τελευταία"
(Αν club, Αθήνα)

"Συμμετέχω, Συμμετέχεις, Συμμετέχει, Συμμετέχουμε, Συμμετέχετε,
Αποφασίζουν"
(οδός Σινώπης, Αθήνα)"Αυτοί που νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα, !
εκνευρίζουν εμάς που τα ξέρουμε"
(λεωφόρος Αλεξάνδρας , Αθήνα)


"Αν τα λάθη διδάσκουν, τότε έχω καταπληκτική μόρφωση"
(οδός Μπενάκη, Αθήνα)


"Η χώρα καταστρέφεται από την αδιαφορία,
αλλά τι με νοιάζει εμένα;"
(λόφος Στρέφη, Αθήνα)
 
 
"Θέλω να γίνω αυτό που ήμουν τότε
που ήθελα να γίνω αυτό που είμαι τώρα"
(πλατεία Εξαρχείων, Αθήνα)"Οι τοίχοι έχουν αυτιά και τα αυτιά μας τοίχους"
(Ψυρρής, Αθήνα)"Έγχρωμη TV, Ασπρόμαυρη Ζωή"
(οδός Στουρνάρα, Αθήνα)"Μην τα περιμένετε όλα από την Αστυνομία.
Χτυπηθείτε μόνοι σας"
(Παπασωτηρίου, οδός Στουρνάρα, Αθήνα)

Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2011

O ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Από τον Mario de Andrade 
(Ποιητή, συγγραφέα, δοκιμιογράφο και μουσικολόγο από τη Βραζιλία).

«Μέτρησα τα χρόνια μου και συνειδητοποίησα, ότι μου υπολείπεται
λιγότερος χρόνος ζωής απ'ότι έχω ζήσει έως τώρα...

Αισθάνομαι όπως αυτό το παιδάκι που κέρδισε μια σακούλα καραμέλες: τις πρώτες
τις καταβρόχθισε με λαιμαργία αλλά όταν παρατήρησε ότι του απέμεναν λίγες,
άρχισε να τις γεύεται με βαθιά απόλαυση.

Δεν έχω πια χρόνο για ατέρμονες συγκεντρώσεις όπου συζητούνται, καταστατικά,
νόρμες, διαδικασίες και εσωτερικοί κανονισμοί, γνωρίζοντας ότι δε θα καταλήξει
κανείς πουθενά.

Δεν έχω πια χρόνο για να ανέχομαι παράλογους ανθρώπους που παρά τη χρονολογική
τους ηλικία, δεν έχουν μεγαλώσει.

Δεν έχω πια χρόνο για να λογομαχώ με μετριότητες.

Δε θέλω να βρίσκομαι σε συγκεντρώσεις όπου παρελαύνουν παραφουσκωμένοι εγωισμοί.

Δεν ανέχομαι τους χειριστικούς και τους καιροσκόπους.

Με ενοχλεί η ζήλια και όσοι προσπαθούν να υποτιμήσουν τους ικανότερους για να
οικειοποιηθούν τη θέση τους, το ταλέντο τους και τα επιτεύγματα τους.

Μισώ, να είμαι μάρτυρας των ελαττωμάτων που γεννά η μάχη για ένα μεγαλοπρεπές
αξίωμα. Οι άνθρωποι δεν συζητούν πια για το περιεχόμενο... μετά βίας για την
επικεφαλίδα.

Ο χρόνος μου είναι λίγος για να συζητώ για τους τίτλους, τις επικεφαλίδες. Θέλω
την ουσία, η ψυχή μου βιάζεται...Μου μένουν λίγες καραμέλες στη σακούλα...

Θέλω να ζήσω δίπλα σε πρόσωπα με ανθρώπινη υπόσταση.

Που μπορούν να γελούν με τα λάθη τους.

Που δεν επαίρονται για το θρίαμβό τους.

Που δε θεωρούν τον εαυτό τους εκλεκτό, πριν από την ώρα τους.

Που δεν αποφεύγουν τις ευθύνες τους.

Που υπερασπίζονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια

Και που το μόνο που επιθυμούν είναι να βαδίζουν μαζί με την αλήθεια και την
ειλικρίνεια.

Το ουσιώδες είναι αυτό που αξίζει τον κόπο στη ζωή.

Θέλω να περιτριγυρίζομαι από πρόσωπα που ξέρουν να αγγίζουν την καρδιά των
ανθρώπων...

Άνθρωποι τους οποίους τα σκληρά χτυπήματα της ζωής τους δίδαξαν πως μεγαλώνει
κανείς με απαλά αγγίγματα στην ψυχή.

Ναι, βιάζομαι, αλλά μόνο για να ζήσω με την ένταση που μόνο η ωριμότητα μπορεί
να σου χαρίσει.

Σκοπεύω να μην πάει χαμένη καμιά από τις καραμέλες που μου απομένουν...Είμαι
σίγουρος ότι ορισμένες θα είναι πιο νόστιμες απ’όσες έχω ήδη φάει.

Σκοπός μου είναι να φτάσω ως το τέλος ικανοποιημένος και σε ειρήνη με τη
συνείδησή μου και τους αγαπημένους μου.

Εύχομαι και ο δικός σου να είναι ο ίδιος γιατί με κάποιον τρόπο θα φτάσεις κι
εσύ...»

Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2011

Λες ν' απέκτησαν οι Γερμανοί φιλότιμο

DER SPIEGEL:
Θα έπρεπε να είμαστε ευγνώμονες προς τους Έλληνες που δεν ζήτησαν πολεμικές αποζημιώσεις.
Γερμανία, ο μεγαλύτερος αμαρτωλός χρεών του 20ου αιώνα
(«Deutscland ist der größte Schuldensünder des 20. Jahrhunderts»)
Συνέντευξη του Albrecht Ritsch , Wirtschaftshistoriker ( καθηγητή Ιστορίας της Οικονομίας) στο Spiegel.

Spiegel: Κυριε Ritschl η Γερμανία συζητάει αυτό τον καιρό για περαιτέρω οικονομική βοήθεια για την Ελλάδα σαν υπεράνω όλων ηθικολόγος. Η κυβέρνηση ενεργεί με ακαμψία σύμφωνα με τη ρήση : ¨λεφτά θα πάρετε μόνο αν κάνετε αυτό που σας λέμε¨. Είναι δίκαιη αυτή η συμπεριφορά
Ritschl: Οχι, είναι απολύτως αδικαιολόγητη....
Spiegel: Μάλλον δεν το βλέπουν έτσι οι περισσότεροι Γερμανοί.
Ritschl: Μπορεί, αλλά η Γερμανία έζησε τις μεγαλύτερες χρεοκοπίες της νεότερης ιστορίας. Τ ην σημερινή οικονομική ανεξαρτησία της και τη θέση της ως Διδασκάλου της Ευρώπης την χρωστάει στις ΗΠΑ, οι οποίες μετά τον 1ο αλλά και τον 2ο Παγκόσμιο πόλεμο παραιτήθηκαν από το δικαίωμα τους για τεράστια χρηματικά ποσά. Αυτό δεν το θυμάται όμως κανείς.
Spiegel:Τι ακριβώς συνέβη τότε;
Ritschl: Η δημοκρατία της Βαϊμάρης κατόρθωσε να επιζήσει από το 1924 μέχρι 1929 αποκλειστικά με δανεικά, τα δε χρήματα για τις αποζημιώσεις του 1. Παγκοσμιου πολέμου δανείστηκε από τις ΗΠΑ. Αυτη η ¨δανειακή Πυραμίδα¨ κατέρρευσε με την κρίση του 1931. Τα χρήματα των δανείων των ΗΠΑ είχαν εξαφανιστεί, η ζημιά για τις ΗΠΑ τεράστια, οι συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία καταστροφικές.
Spiegel: Τ ο ίδιο και μετά τον 2ο Παγκόσμιο πόλεμο;
Ritschl
: Η Αμερική τότε φρόντισε να μην θέσει κανείς από τους συμμάχους αξιώσεις για αποζημίωση. Εκτός από μερικές εξαιρέσεις, ματαιώθηκαν όλες οι αξιώσεις μέχρι μια μελλοντική επανένωση των Γερμανιών (ανατολικής και δυτικής). Αυτό ήταν πολύ ζωτικό για την Γερμανία, ήταν στην ουσία η οικονομική βάση του γερμανικού μεταπολεμικού θαύματος. Αλλά παράλληλα, τα θύματα της γερμανικής κατοχής ήταν αναγκασμένα να αποποιηθούν τα δικαιώματα τους για αποζημίωση, μεταξύ αυτών και οι Έλληνες.
Spiegel:
Στη σημερινή κρίση παίρνει η Ελλάδα από Ευρώπη και ΔΝ Τ 110 δις και συζητιέται ένα πρόσθετο πακέτο, που θα είναι εξ ίσου μεγάλο. Πρόκειται δηλαδή για πολλά χρήματα. Πόσο μεγάλες ήταν οι γερμανικές χρεοκοπίες;
Ritschl
: Αναλογικά με την οικονομική  επιφάνεια που είχαν οι ΗΠΑ κατά την εποχή εκείνη, τα γερμανικά χρέη της δεκαετίας του 30 ισοδυναμούν με το κόστος της κρίσης του 2008. Συγκριτικά, λοιπόν, τα χρέη της Ελλάδας είναι μηδαμινά.
Spiegel
Αν υποθέταμε ότι υπήρχε μια παγκόσμια λίστα για βασιλιάδες της χρεοκοπίας, ποιά θα ήταν η θέση της Γερμανίας;
Ritschl
: Αυτοκρατορική. Σε σχέση με την οικονομική επιφάνεια της χώρας, η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος αμαρτωλός του 20ου αιώνα και πιθανόν της νεότερης οικονομικής ιστορίας.
Spiegel:
Ούτε η Ελλάδα δεν μπορεί να μας ανταγωνιστεί;
Ritschl
: Όχι, η Ελλάδα παίζει ένα δευτερεύοντα ρόλο. Υπάρχει, βέβαια, το πρόβλημα του κινδύνου της μετάδοσης της κρίσης στις γνωστές ευρωπαϊκές χώρες.
Spiegel
: Η ομοσπονδιακή δημοκρατία της Γερμανίας θεωρείται ως ενσάρκωση της σταθερότητας. Πόσες φορές έχει χρεοκοπήσει η Γερμανία;
Ritschl: Εξαρτάται πως το υπολογίζει κανείς. Τ ον τελευταίο αιώνα τουλάχιστο τρεις φορές. Μετά την τελευταία στάση πληρωμών στη δεκαετία του 30, ανακουφίστηκε η Γερμάνια από τις ΗΠΑ με μια μείωση χρεών, η αλλιώς ένα „Haircut", που ισοδυναμεί με ένα μεγαλόπρεπο Afro-Look που μετατρέπεται σε φαλάκρα. Από τότε κρατάει η χώρα την οικονομική λάμψη της, ενώ οι υπόλοιποι ευρωπαίοι δούλευαν σαν τα σκυλιά για να ορθοποδήσουν από τις καταστροφές του πολέμου και τη γερμανική κατοχή. Κι ακόμη το 1990 είχαμε επίσης μια στάση πληρωμών.
Spiegel
: Πως είπατε;
Ritschl
: Βεβαίως! Ο τότε καγκελάριος Kohl αρνήθηκε να υλοποιήσει τη Συμφωνία του Λονδίνου, του 1953. Η συμφωνία έλεγε ότι οι γερμανικές πολεμικές αποζημιώσεις στην περίπτωση της επανένωσης των Γερμανίων θα πρέπει να τεθούν υπό επαναδιαπραγμάτευση. Η Γερμάνια όμως δεν πλήρωσε αποζημιώσεις μετά το 1990 (εκτός πολύ λίγων) ούτε τα αναγκαστικά δανεια, ούτε τα έξοδα κατοχής. Η Ελλάδα είναι ένα από τα κράτη, που δεν πήραν δεκάρα.
Spiegel
: Σε αντίθεση με το 1953, συζητείται επί του παρόντος η διάσωση της Ελλάδας, λιγότερο μέσω μιας μείωσης των χρεών και περισσότερο μέσω μιας παράτασης του χρόνου πληρωμής των κρατικών ομολόγων, δηλαδή μιας ήπιας αναπροσαρμογής των χρεών. Μπορούμε εδώ να μιλάμε για επαπειλούμενη χρεοκοπία;
Ritschl
: Οπωσδήποτε. Ακόμη κι αν ενα κράτος δεν είναι εκατό τα εκατό ανίκανο να ικανοποιήσει τους πιστωτές του, μπορεί να είναι υπό χρεοκοπία. Ακριβώς όπως στην περίπτωση της Γερμανίας τη δεκαετία του 50, ειναι ψευδαίσθηση να πιστεύουμε ότι η Ελλάδα θα μπορέσει μόνη της να πληρώσει τα χρέη. Και όποιος δεν το μπορεί είναι εξ ορισμού χρεοκοπημένος. Τ ώρα θα έπρεπε να καθοριστεί, ποια χρηματικά ποσά είναι έτοιμοι οι πιστωτές να θυσιάσουν. Δηλαδή θα πρέπει να βρούμε ποιός θα πληρώσει το μάρμαρο.
Spiegel
Το κράτος που πληρώνει τα περισσότερα είναι η Γερμανία.
Ritschl
: Μάλλον κάπως έτσι θα πρέπει να γίνει. Αλλά ήμασταν στο παρελθόν πολύ ανέμελοι. Η βιομηχανική μας παραγωγή κέρδισε πολλά από τις υπέρογκες εξαγωγές. Οι αντιελληνικές θέσεις που προβάλλονται από τα ΜΜΕ εδώ είναι πολύ επικίνδυνες. Μην ξεχνάτε ότι ζούμε μέσα σε ένα γυάλινο σπίτι: Τ ο οικονομικό μας θαύμα έγινε δυνατό αποκλειστικά και μόνο επειδή δεν αναγκαστήκαμε να πληρώσουμε αποζημιώσεις.
Spiegel
:Η Γερμανία δηλαδή θα έπρεπε να είναι πιο συγκρατημένη;
Ritschl:  Η Γερμανία στον 20ο αιώνα άρχισε δυο πολέμους, τον δεύτερο δε τον διεξήγαγε ως πόλεμο αφανισμού και εξολόθρευσης και στη συνέχεια οι εχθροί της αποποιήθηκαν το δικαίωμα τους εν μέρει η και καθολικά για αποζημιώσεις. Τ ο ότι η Γερμανία πραγματοποίησε το θαύμα της πάνω στις πλάτες άλλων ευρωπαίων δεν το έχουν ξεχάσει οι Έλληνες.
Spiegel:
Τι εννοείτε;
Ritschl:
Οι Έλληνες ξέρουν τα εχθρικά άρθρα και γνώμες στα γερμανικά ΜΜΕ πολύ καλά. Αν η διάθεση των Ελλήνων γίνει πολύ πιο επιθετική, μπορεί να αναβιώσουν οι παλιές διεκδικήσεις, αρχίζοντας από την Ελλάδα, και αν η Γερμανία ποτέ αναγκαστεί να πληρώσει, θα μας «πάρουν ακόμη και τα σώβρακα». Θα έπρεπε αντίθετα να είμαστε ευγνώμονες, να εξυγιάνουμε την Ελλάδα με τα λεφτά μας. Αν εμείς εδώ παίξουμε το παιγνίδι των ΜΜΕ, παριστάνοντας τον χοντρό Εμίλ, που καπνίζει το πούρο του και αρνείται να πληρώσει, κάποτε κάποιοι θα μας στείλουν τους παλιούς λογαριασμούς...........
 

Τρίτη, 5 Ιουλίου 2011

Ο μάνατζερ που φέρνει κέρη στα τρένα

Ο κ. Αθ. Ζηλιασκόπουλος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, έχει διδάξει επί 16 έτη σε πανεπιστήμια της Αμερικής και της Ελλάδας, με ειδίκευση στη βελτιστοποίηση συστημάτων μεταφορών. Θα μπορούσε να έχει το τουπέ του ειδήμονα, αλλά είναι ένας απλός και εξαιρετικά ευγενικός άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει προδώσει τις ρίζες της καταγωγής του από το Θούριο Εβρου. Οταν προκηρύχθηκαν θέσεις μέσω του open.\gov, αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα να αφήσει τη θεωρία και να περάσει στη δράση. «Πιστεύω ότι μπορώ να σώσω τον ΟΣΕ, διαφορετικά δεν θα δεχόμουν τη θέση αυτή» έλεγε τις πρώτες ημέρες που βρέθηκε στην καρέκλα του επικεφαλής της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Οι συνομιλητές του τον αντιμετώπιζαν με συγκατάβαση. Εκείνος όμως μιλούσε με την πείρα πολλών ετών εργασίας στους αμερικανικούς σιδηροδρόμους. Εναν χρόνο αργότερα κατάφερε να μειώσει εντυπωσιακά το έλλειμμα του ΟΣΕ. Από 230 εκατ. ευρώ το έφθασε στα 55 εκατ. ευρώ. Ως το τέλος του έτους εκτιμά ότι ο ΟΣΕ θα μπορεί να παρουσιάσει τα πρώτα ευρώ κέρδους από την εποχή ίσως της ίδρυσής του!
Oι αριθμοί, όσο εντυπωσιακοί και αν είναι, δεν μπορούν να αποτυπώσουν το μέγεθος της προσπάθειας την οποία καταβάλλει ο κ. Ζηλιασκόπουλος. Η σύγχρονη ιστορία του ελληνικού σιδηροδρόμου είναι ένα απίστευτο αφήγημα σκανδάλων, πελατειακών σχέσεων, πλιάτσικου και παραλογισμού. Μια μικρογραφία, δηλαδή, του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Το «ξήλωμα» του... παρα-ΟΣΕ που είχε θεριέψει στο πλάι του κανονικού Οργανισμού, ο οποίος ρήμαζε, δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Χρειάστηκε να βάλει βαθιά το μαχαίρι ο κ. Ζηλιασκόπουλος, να υψώσει σθεναρή αντίσταση απέναντι σε αδίστακτα συμφέροντα ο υπουργός Μεταφορών κ. Δ. Ρέππας και να βάλουν πλάτη κόντρα στις πιέσεις συνδικαλιστικών στελεχών του ΠαΣοΚ ορισμένοι βουλευτές που γνώριζαν σε βάθος την υπόθεση, όπως ο κ. Γ. Φλωρίδης. Στην πορεία η υπόθεση εξυγίανσης του ΟΣΕ μετατράπηκε σε θρίλερ. Εκτοξεύτηκαν απειλές, σημαντικά έγγραφα φυγαδεύτηκαν από τις κεντρικές υπηρεσίες και κρύφτηκαν για λόγους ασφαλείας και κάποια παρακλάδια του θέματος έφθασαν ως το Μέγαρο Μαξίμου.

Η «Πρόοδος» των συνδικαλιστών
Το πουλόβερ άρχισε να ξηλώνεται από την εταιρεία «Πρόοδος», την οποία είχαν συστήσει συνδικαλιστές του ΠαΣοΚ με διευθυντικές θέσεις στον ΟΣΕ το 1995. Το σύστημα με το οποίο δούλευε η εταιρεία ήταν απλό: όταν ένας πελάτης ενδιαφερόταν για μεγάλες μεταφορές, οι αρμόδιοι του ΟΣΕ του έλεγαν ότι ο Οργανισμός δεν έχει την κατάλληλη υποδομή και τον έσπρωχναν προς τους ιδιώτες. Αυτοί έπαιρναν τη δουλειά και στη συνέχεια ο ΟΣΕ... έβρισκε την υποδομή και διακινούσε τα εμπορεύματα με έκπτωση που έφθανε ως 87%! Η «Πρόοδος» είχε κέρδη περί τα 70 εκατ. ετησίως και ο ΟΣΕ συσσώρευε ζημιές.
Οταν το πάρτι σταμάτησε, οι αντιδράσεις ήταν τόσο έντονες ώστε παρ΄ ολίγον να προκληθεί και διπλωματικό επεισόδιο. Σε κάποιο στάδιο της μεταφοράς εμπορευμάτων εμπλέκονταν και εταιρείες αυστριακών συμφερόντων. Οταν καταγγέλθηκαν οι συμβάσεις τους, ο αυστριακός πρεσβευτής χτύπησε την πόρτα του κ. Ζηλιασκόπουλου. Ο πρόεδρος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ τον άκουσε και του απηύθυνε μόνο μία ερώτηση. «Πώς γίνεται οι αμοιβές για αντίστοιχες μεταφορές με τον αυστριακό σιδηρόδρομο να κοστίζουν 18 ευρώ και με τον ελληνικό 3,5 ευρώ;». Ο πρεσβευτής κατανόησε την κατάσταση και έφυγε χωρίς να πει τίποτε άλλο. Από την πρώτη ημέρα της θητείας του ο πρόεδρος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ασχολήθηκε μόνο με την περιστολή των δαπανών. Εβαλε φρένο στις σπατάλες συντήρησης του δικτύου και στις κλοπές των υλικών. Επανεξέτασε τα φαραωνικά έργα που είχαν προγραμματιστεί και κατήγγειλε συμβάσεις. Περπάτησε μόνος του τα τρία χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη, το μοναδικό τμήμα της γραμμής που συνδέει τα Σκόπια με την Αθήνα που δεν είναι ηλεκτροφόρο και έλυσε το μυστήριο των «βαγονιών-φαντασμάτων». Τα βαγόνια οδηγούνταν σε μια αποθήκη έξω από τη Θεσσαλονίκη και χρησίμευαν ως αποθήκες, τις οποίες το κύκλωμα μίσθωνε σε ιδιώτες για τη φύλαξη των εμπορευμάτων αντί 50 ευρώ την ημέρα ανά βαγόνι. Συνολικά στην αποθήκη βρέθηκαν 700 βαγόνια. Ξενοίκιασε το κτίριο του Προαστιακού στην Κρατίνου, το οποίο κόστιζε 1 εκατ. ευρώ ετησίως, και εγκατέστησε το προσωπικό στο κτίριο της Καρόλου.

Οταν τελείωσαν τα σκάνδαλα ξεκίνησε ο παραλογισμός. Ο ΟΣΕ την 1η Μαρτίου 2008 υπέγραψε μια σύμβαση με την εταιρεία Wasteel Ηellas. Αντικείμενο η υποστήριξη των κλιναμαξών με προσωπικό. Μέσω ενός υπεργολάβου το προσωπικό αυτό έφθασε στα 60 άτομα, τα οποία, όπως προβλεπόταν στη συμφωνία, δεν τα πλήρωνε η εταιρεία αλλά ο... ΟΣΕ. Ο μηνιαίος μισθός του κάθε υπαλλήλου ήταν 4.000 ευρώ, με υπερωρίες, επιδόματα και τα δώρα. Το μηναίο κόστος για τον Οργανισμό ανερχόταν σε 250.000 ευρώ.

Η σύμβαση δεν μπορούσε να σταθεί. Οταν όμως ολοκληρώθηκε ο έλεγχος αναδύθηκαν και άλλες λεπτομέρειες. Από τα 60 άτομα εμφανίζονταν στη δουλειά τους μόνο 20. Οι υπόλοιποι ήταν άφαντοι. Επιπλέον δεν μπορούσε να εφαρμοστεί σε αυτούς η ρύθμιση για την περικοπή των μισθών που έγινε στο Δημόσιο επειδή τυπικά δεν ανήκαν στον ΟΣΕ.
Γιοι, κόρες και συγγενείς
Ο κ. Ζηλιασκόπουλος αποφάσισε να καταγγείλει τη σύμβαση, η οποία λήγει στις 28 Φεβρουαρίου. Αμέσως άρχισε η κατάθεση επερωτήσεων στη Βουλή για απολύσεις στον ΟΣΕ. Επιπλέον, οι 60 υπάλληλοι απαιτούν πλήρη αποζημίωση από τον ΟΣΕ σε περίπτωση απόλυσής τους και απειλούν ότι θα διεκδικήσουν δικαστικώς την επαναπρόσληψή τους στον Οργανισμό! Αν χάνεται κάπου το νήμα της λογικής, αυτό συμβαίνει επειδή ο εσωτερικός έλεγχος αποκάλυψε κάτι ακόμη. Οι περισσότεροι από τους υπαλλήλους αυτούς είναι γιοι, κόρες και συγγενείς συνδικαλιστών του ΟΣΕ, κυρίως προσκείμενων στη ΝΔ, αλλά όχι μόνο.

Αυτά που έγιναν μέσα σε έναν χρόνο μπορούν να γεμίσουν ολόκληρους τόμους. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι το μέλλον. Και στο μέλλον θα πρέπει να εξαλειφθούν τα τελευταία 55 εκατ. ευρώ του ελλείμματος. Οι επιλογές είναι δύο: Αύξηση των εισιτηρίων σε ορισμένες γραμμές με χαμηλό κόστος ώστε να φθάσουν στο 80% της τιμής του εισιτηρίου ΚΤΕΛ. Τα προσδοκώμενα έσοδα υπολογίζονται σε 25 εκατ. ευρώ ετησίως. Επίσης, «κόβονται» οι πολύ ζημιογόνες γραμμές, π.χ. Πάτρα- Καλαμάτα, η οποία έχει κόστος λειτουργίας 7,5 εκατ. ευρώ για τη μεταφορά κατά μέσο όρο τριών επιβατών ημερησίως. Οταν ολοκληρωθούν οι μετατάξεις και η διαπραγμάτευση των συλλογικών συμβάσεων, υπάρχουν πολλά και φιλόδοξα σχέδια για την ανάπτυξη του σιδηροδρόμου ώστε να γίνει ανταγωνιστικός, όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Οι αγκυλώσεις του συστήματος όμως είναι τόσο μεγάλες ώστε σε ό,τι αφορά τον σιδηρόδρομο ισχύει η αρχαία ρήση «μηδένα προ του τέλους μακάριζε».
1,5 εκατ. ευρώ τον χρόνο στοίχιζαν οι πληροφορίες για τα δρομολόγια! 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα θεωρείται η σύμβαση με το «11888» του ΟΤΕ. Προκειμένου να δίνει η υπηρεσία του ΟΤΕ πληροφορίες για τα δρομολόγια των τρένων ο ΟΣΕ κατέβαλλε 1,5 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Το ποσό αυτό κάλυπτε τις ανάγκες μισθοδοσίας 60 τηλεφωνητών και τηλεφωνητριών, δηλαδή ολόκληρου του προσωπικού που απασχολούσε η υπηρεσία «11888». Η σύμβαση καταγγέλθηκε. Με την αγορά ενός τηλεφωνικού κέντρου αξίας 35.000 ευρώ και με 10 υπαλλήλους του ΟΣΕ οι πληροφορίες δρομολογίων λειτουργούν άψογα χρησιμοποιώντας τον αριθμό 1110. Το «11888» όμως δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια. Εχει στείλει δύο εξώδικα καταγγέλλοντας τη διακοπή της σύμβασης. Επιπλέον, οι τηλεφωνητές έδιναν στους ενδιαφερόμενους πολίτες το προσωπικό τηλέφωνο στο γραφείο του διευθύνοντος συμβούλου. Η κατάσταση είχε γίνει αφόρητη ώσπου να βρεθεί λύση. Δύο γραμματείς ανέλαβαν να δίνουν πληροφορίες για τα δρομολόγια. Επίσης, έφτιαξε υπηρεσία web ticketing αντί 300.000 ευρώ χρησιμοποιώντας το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και σπάζοντας μια σύμβαση 8 εκατ. ευρώ με ιδιωτική εταιρεία.
_______________________________________________________________________________

Θα ξαναφάτε χταπόδι???

 Αυτό  το γνωρίζατε???


* Η ΠΕΠΣΙ ΚΟΛΑ ΣΑΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΧΕΙ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ

* ΤΟ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΟΚΑΜΙΑ ΤΟΥ ΟΚΤΑΠΟΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΕΟΣ ΤΟΥ

* Ο ΜΕΣΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ 18 ΚΙΛΑ ΣΠΕΡΜΑ

* ΤΑ ΜΗΡΙΑΙΑ ΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ

* ΤΟ 98.5 % ΤΟΥ DNA ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟ ΜΕ ΤΟΥ ΧΙΜΠΑΝΖΙ

* Ένα ανθρώπινο σώμα περιέχει 0.2mg χρυσού. (Για βάρος 70 kg ).

* Σύμφωνα με την Κομισιόν το όριο φτώχειας είναι τα 22ευρώ την ημέρα. Ενώ ο βασικός μισθός στην Ελλάδα είναι 18ευρώ ανά ημέρα. Δηλαδή 4ευρώχαμηλότερα από το όριο φτώχειας.

* O μέσος άντρας βγάζει ένα κιλό γένια σε περίπου 30 χρόνια.

* Η κοκα κολα θα ήταν πράσινη αν δεν προσθέτανε χρώμα μέσα της

* Ο πιο ακριβός καφές του κόσμου, ο Kopi Luwak, φτιάχνετε από κόπρανα

* WC σημαίνει Water Closet

* 52 χιλιάδες αγγλικές λέξεις, είναι ελληνικές

* ΟΙ δεξιόχειρες ζουν σύμφωνα με έρευνες κατά μέσο όρο 9 χρόνια περισσότερο από τους αριστερόχειρες

* Το ηφαίστειο της Καλντέρας στην Σαντορίνη είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο. Έχει ύψος 300 μέτρα και διάμετρο 11 χιλιόμετρα .

* H Coca Cola όταν ανακαλύφθηκε το 1886 προοριζόταν για φάρμακο εναντίον του πονοκεφάλου.

* O ιδιοκτήτης της Αdidas και ο ιδιοκτήτης της Puma ήταν αδέρφια. (τσακωμένα)

* Το αεροδρόμιο Kansai στην Ιαπωνία είναι χτισμένο μέσα στην θάλασσα.

* H μαμά του Χίτλερ πήγε να κάνει έκτρωση, αλλά ο γιατρός δεν την άφησε και έτσι γεννήθηκε ο μικρός Αδόλφος.

* Το Bacardi έχει σαν σύμβολό του την νυχτερίδα, γιατί τις νύχτες έμπαιναν στο αποστακτήριο παραγωγής του ποτού πάρα πολλές νυχτερίδες.

* Το λάμα εάν σε συμπαθήσει μπορεί να σε φτύσει

* Ο Ειρηνικός ωκεανός απέκτησε το όνομά του από τον Μαγγελάνο, ο οποίος δεν συνάντησε καμία κακοκαιρία όσες φορές τον διέσχισε.

* Η έρημος Ατακάμα στην Χιλή, είναι το πιο άνυδρο μέρος του πλανήτη. Bρέχει περίπου 1 χιλιοστό των χρόνο.

* Κρεμλίνο στα ρωσικά σημαίνει φρούριο.

* Η Wall Street πήρε το όνομά της από έναν τοίχο ο οποίος κατασκευάστηκε με σκοπό να εμποδίζει τα γουρούνια από το να μπαίνουν στηνπόλη.

* Ο μικρότερος πίθηκος που υπάρχει είναι ο Cebuella pygmaea, ο οποίος έχει μήκος σώματος 13,6 εκατοστά με ουρά από 17 έως 23 εκατοστά . Το βάρος του είναι 120 γραμμάρια .

* Marlboro λεγόταν η οδός στο Λονδίνο, όπου βρισκόταν το εργοστάσιο του Φίλιπ Μόρις.

* Τις αναλογίες της Barbie τις έχει μία στις 100.000 γυναίκες
 
*Οι καταρράκτες του Νιαγάρα είναι οι 6οι μεγαλύτεροι καταρράκτες στον κόσμο. Ο ψηλότερος καταρράκτης είναι ο Άνχελ στην Βενεζουέλα με ύψος 979 μέτρα .

* Τα νεύρα μας έχουν μήκος 70 χιλιόμετρα .

* O λόγος που οι Μεξικανοί βάζουν μία φέτα λεμόνι στο στόμιο της μπύρας είναι, για να απωθούν τις μύγες.

* Από που βγαίνει το ΙΚΕΑ; Από τα αρχικά: Του ιδιοκτήτη της ΙΚΕΑ Ίνγκβαρ Κάμπραντ,Ελμτάριντ (η φάρμα στην οποία μεγάλωσε ο Ίνγκβαρ Κάμπραντ)Αγκουναρίντ (το όνομα του χωριού του Ίνγκβαρ Κάμπραντ

* Το σήμα της Lamborghini είναι το ζώδιο του ιδρυτή της Ferucio Lamborghini, ο ταύρος.

* Μέχρι το 1664 η Νέα Υόρκη λεγόταν Νέο Άμστερνταμ.

* Ο Φέρντιναντ Πόρσε (ιδρυτής της Porsche) γεννήθηκε το 1875 και ήταν φίλος του Χίτλερ.

* Ο Bluetooth ήταν Δανός Βίκινγκ Βασιλιάς.

* Ο Marlboro man Ντέιβιντ Μακλίν πέθανε από καρκίνο των πνευμόνων το 1995.

* Στον εμφύλιο πόλεμο της Αμερικής, όταν οι Βόρειοι κατέλαβαν την πόλη των Νότιων, όπου ζούσε ο Τζακ Ντάνιελ, δεν πείραξαν καθόλου τον Τζακ, γιατί δεν ήθελαν να ξεμείνουν από ουίσκι.

* Η ανόρθωση των τριχών (όταν κάνει κρύο) εμποδίζει την μεταφορά θερμότητας προς το περιβάλλον.

* Ο Ian Hibbell, από τα πιο μεγάλα ονόματα στον χώρο της ποδηλασίας, είχε γυρίσει τα τελευταία 40 χρόνια όλο τον κόσμο με το ποδήλατό του. Απότην Ανταρκτική μέχρι τον Αμαζόνιο και από την
Αλάσκα μέχρι την Ινδονησία. Στις 4 Σεπτεμβρίου 2008 έπεσε θύμαασυνείδητου οδηγού στην Εθνική οδό, στο ύψος της Βαρυμπόπης. Ο άτυχοςΒρετανός άφησε την τελευταία του πνοή στο ΚΑΤ Κηφισιάς.

* Στον Βόρειο Πόλο δεν υπάρχει στεριά κάτω από τον πάγο.

* Οι Κινέζοι γιορτάζουν τα γενέθλια τους κάθε 10 χρόνια.

* Το Paintball ανακαλύφθηκε το 1980 όταν από την Δασική Υπηρεσία των ΗΠΑ δημιούργήθηκε ένα πιστόλι που μάρκαρε τα δέντρα.

* Στο στούντιο που δούλευε ο Γουόλτ Ντίσνεϊ, υπήρχε ένα ποντίκι το οποίο δεν φοβόταν και συχνά εμφανιζόταν ζητώντας τροφή. Αυτό το ποντίκιέδωσε την ιδέα στον Γουόλτ Ντίσνεϊ για την δημιουργία του Μίκυ Μάους

* Το 1867 οι ΗΠΑ αγόρασαν την Αλάσκα από την Ρωσία για 7,2εκατομμύρια δολάρια.

* Οι ποντικοί ιδρώνουν μόνο από την ουρά τους.

* Για να φτιαχτούν τα χαρτονομίσματα (ή αλλιώς τραπεζογραμμάτια) χρησιμοποιείται ειδικό χαρτί το οποίο περιέχει ίνες από ρύζι, μετάξι,
βαμβάκι και λινό.

* To 1989 ένας αστεροειδής με διαμέτρο 300m και όνομα 4581 Asclepius πέρασε 700000 km μακρυά από την γη. Ο αστροειδής πέρασε από το σημείο που η γη βρισκόταν 6 ώρες πριν.

Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

Σάββατο, 18 Ιουνίου 2011

Η διορία του ΝέρωνοςΔεν ανησύχησεν ο Νέρων όταν άκουσε
του Δελφικού Μαντείου τον χρησμό.
«Τα εβδομήντα τρία χρόνια να φοβάται.»
Είχε καιρόν ακόμη να χαρεί.
Τριάντα χρονώ είναι. Πολύ αρκετή
είν' η διορία που ο θεός τον δίδει
για να φροντίσει για τους μέλλοντας κινδύνους.


Τώρα στην Ρώμη θα επιστρέψει κουρασμένος λίγο,
αλλά εξαίσια κουρασμένος από το ταξίδι αυτό,
που ήταν όλο μέρες απολαύσεως --
στα θέατρα, στους κήπους, στα γυμνάσια...
Των πόλεων της Αχαΐας εσπέρες...
Α των γυμνών σωμάτων η ηδονή προ πάντων...


Αυτά ο Νέρων. Και στην Ισπανία ο Γάλβας
κρυφά το στράτευμά του συναθροίζει και το ασκεί,
ο γέροντας ο εβδομήντα τριώ χρονώ.


Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1918)


Λήημμα από το 
http://www.parapolitiki.com/

Σάββατο, 11 Ιουνίου 2011

KAΠΟΤΕ....ΣΗΜΕΡΑ

Από ένα φίλο

Κ Α Π Ο Τ Ε. . . . .
ΣΗΜΕΡΑ..
ο χρόνος είχε τέσσερις εποχές
έχει δύο
δουλεύαµε οκτώ ώρες
έχουµε χάσει το µέτρηµα
είχαµε χρόνο να πάµε για καφέ µε τους φίλους μας
τα λέµε µέσω MSN και Skype
είχαµε τις πόρτες των σπιτιών ανοικτές, όπως και τις καρδιές µας
κλειδαµπαρωνόµαστε, ßάζουµε συναγερµούς και έχουµε και 5-6 λυκόσκυλα για να µην αφήσουµε κανέναν να µας πλησιάσει. Είτε είναι καλός, είτε κακός.
πίναµε νερό της ßρύσης και ήµασταν µια χαρά
πίνουµε εµφιαλωµένο και...αρρωσταίνουµε
παίζαµε µε τους φίλους µας ποδόσφαιρο στις αλάνες
παίζουµε ποδόσφαιρο στο Playstation
είχαµε 2 τηλεοπτικά κανάλια και πάντα ßρίσκαµε κάτι ενδιαφέρον να δούµε
έχουµε 100 κανάλια και δεν µας αρέσει κανένα πρόγραµµα
κυκλοφορούσαµε µε ταπεινά αυτοκίνητα 1000 κυßικών και ήµασταν χαρούµενοι
κυκλοφορούµε µε τζιπ 2000 κυßικών και στεναχωριόµαστε που δεν έχουµε τζιπ... 3000 κυßικών
είχαµε χρόνο για τον εαυτό µας
δεν έχουµε χρόνο για κανένα....
η σκληρή δουλειά ήταν ιδανικό
είναι µαλακία
λέγαµε καληµέρα σε ένα περαστικό και τον ρωτούσαµε για την τάδε οδό
µας τa λέει ο navigator
ζούσαµε σε σπίτι 65 τετραγωνικών και...ήµασταν ευτυχισµένοι
ζούµε σε σπίτια 120 τετραγωνικών και δεν χωράµε µέσα...
είχαμε χρόνο να κοιτάξουμε τον ουρανό, να δούμε το χρώμα του, να ακούσουμε το κελάϊδισμα των πουλιών, να νιώσουμε την ευωδιά του βρεγμένου χώματος
τα ßλέπουµε στην τηλεόραση
ζητάγαµε συγγνώµη από κοντά
το λέµε και µε SMS
αγοράζαµε ένα παντελόνι και το είχαµε για δύο χρόνια
τώρα το έχουμε δύο μήνες και μετά παίρνουμε άλλο
τα περιοδικά έπαιρναν συνέντευξη από ανθρώπους σα το Σεφέρη
παίρνουν από την Βανδή..
ξυπνάγαµε πρωί πρωί την Κυριακή για να πάµε στην εκκλησία
δεν πάµε γιατί οι παπάδες γίνανε µεσίτες και επιχειρηµατίες, ενώ εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε τα πόδια μας απο το ξενύχτι
µαζευόµασταν όλη η οικογένεια γύρω από το κυριακάτικο τραπέζι και αισθανόµασταν ενωµένοι και ευτυχισµένοι.
έχει ο καθένας το δικό του δωµάτιο και ßρισκόµαστε µαζί στο τραπέζι κατα τύχη..
οι τραγουδίστριες τραγουδούσαν µε τη φωνή
τραγουδούν µε το κορµί...
ντοκουµέντο ήταν µια επιστηµονική ανακάλυψη
ντοκουµέντο είναι ένα ερασιτεχνικό ßίντεο που δείχνει δύο οπαδούς οµάδων να ανοίγουν ο ένας το κεφάλι του άλλου
είχαµε το θάρρος και τη λεßεντιά να λέµε «Έκανα λάθος».
Λέµε «Αυτός φταίει»...
Τα παιδιά έßλέπαν στην τηλεόραση κινούµενα σχέδια µε τον Μίκυ Μάους, τον Σεραφίνο, τον Τιραµόλα
ßλέπουν τους Power Rangers και τους Monsters µε όπλα και χειροßοµßίδες να σκοτώνουν και να ξεκοιλιάζουν....τους κακούς.
νοιαζόµασταν για το γείτονα
τσατιζόµαστε αν αγοράσει καλύτερη τηλεόραση από εµάς.
Ζούσαµε µε ένα µισθό
ζούµε µε τους µισθούς που ΘΑ πάρουµε
Κάποτε περνάγαµε υπέροχα στο ταßερνάκι της γειτονιάς, µε κρασάκι, τραγούδι και κουτσοµπολιό
µιζεριάζουµε σε ακριßά εστιατόρια..
τα δανεικά τα έδινε ο αδελφός, ο φίλος...
µας δανείζουν οι τράπεζες
δουλεύαµε για να ζήσουµε
ζούµε για να δουλεύουµε
δεν είχαµε φράγκο στην τσέπη, µα ήµασταν τόσο, µα τόσο αισιόδοξοι, ακόµη κι ευτυχισµένοι!
έχουµε τα πάντα και τρωγόµαστε µε τα ρούχα µας...
Αυτό το «Κάποτε», το έλεγαν Ζωή....