Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2011

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Τύχη μεγαλόδωρος, ἀλλ΄ ἀβέβαιος, φύσις δ΄ αὐτάρκης  διόπερ νικᾶ τῶι ἥσσονι καὶ βεβαίωι τὸ μεῖζον τῆς ἐλπίδος.

Η τύχη είναι μεγαλόδωρη αλλά αβέβαιη, ενώ η φύση είναι αυτάρκης• γι΄αυτό και νικά με τα λιγότερα αλλά βέβαια τις μεγάλες υποσχέσεις της ελπίδας.
 ___________________________________________________________________________

Ἐρώει σαφῶς τὸν ἐν τῶι θώρηκί σου συνιστάμενον θυμὸν καὶ ταράσσειν τὴν ψυχὴν φυλάσσου, μηδὲ πάντα ἐπίτρεπε τῆι γλώσσηι πρήγματ’ αἰεί. Φυλάσσειν οὖν τοῦτο δεῖν ἡμᾶς τὸ μέρος ἐν ὧι κεῖται θυμός.

Κράτα με προσοχή τον θυμό που συγκεντρώνεται στον θώρακά σου και προφύλαξε την ψυχή σου από την ταραχή και μην τα επιτρέπεις όλα στη γλώσσα σου. Πρέπει, λοιπόν, να προφυλάσσουμε το μέρος όπου ευρίσκεται ο θυμός.
___________________________________________________________________________

Ἄλογοι τῶν ἀξυνέτων αἱ ἐλπίδες.

Οι ελπίδες των μη συνετών είναι παράλογες.
___________________________________________________________________________

Νόσος οἴκου καὶ βίου γίνεται ὅκωσπερ καὶ σκήνεος.

Κι ένας οίκος αρρωσταίνει κι ένας βίος, όπως ακριβώς συμβαίνει με το σώμα.
____________________________________________________________________________

Πλέονες ἐξ ἀσκήσεως ἀγαθοί γίνονται ἢ ἀπὸ φύσιος.

Περισσότεροι είναι αυτοί που γίνονται καλοί με την άσκηση, από αυτούς που είναι από την φύση τους καλοί.______________________________________________________________________________
 
Μὴ πάντα ἐπίστασθαι προθυμέο, μὴ πάντων ἀμαθὴς γένηι. 
Μην είσαι πρόθυμος να τα γνωρίζεις όλα, για να μην γίνεις αμαθής ως προς όλα! 
Τα παραπάνω είναι  λήμματα  από το ιστολόγιο

ΠΥΡΙΣΠΟΡΟΣ ΖΩΣΑ  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου