Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011

HΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

Λήμματα από το ιστολόγιο :  ΠΥΡΙΣΠΟΡΟΣ  ΖΩΣΑ  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Οὐ γὰρ φρονέουσι τοιαῦτα πολλοί, ὁκόσοι ἐγκυρεῦσιν , οὐδὲ μαθόντες γινώσκουσιν, ἑωυτοῖσι δὲ
δοκέουσι.
Διότι δεν φρονούν τέτοια οι πολλοί, όσοι τύχει να τα συναπαντήσουν, ούτε κι όταν τα μάθουν, τα γνωρίζουν πραγματικά, αλλά αρκούνται στο να σχηματίζουν γνώμες γι’αυτά. 
(Ηράκλειτος, απόσπ. 17)
______________________________________________________________
Ἀμαθίην γὰρ ἄμεινον κρύπτειν.
Την αμάθεια είναι καλύτερο να την κρύβει κανείς!
(Ηράκλειτος, απόσπ. 95)
Tο πλήρες παράθεμα όπως το διασώζει ο Πλούταρχος  στο έργο του "Συμποσιακά Προβλήματα 3,1" έχει ως εξής:
Ἀμαθίην γὰρ ἄμεινον κρύπτειν, ἔργον δὲ ἐν ἀνέσει καὶ παρ᾽ οἶνον.
Την αμάθεια είναι καλύτερο να την κρύβει κανείς, αλλά αυτό είναι δύσκολο έργο όταν γίνεται μέσα στην άνεση και παρέα με το κρασί!
______________________________________________________________
Ἄνθρωποι κακοὶ ἀληθινῶν ἀντίδικοι.
Οι κακοί άνθρωποι είναι αντίδικοι τών ανθρώπων που εμφορούνται από την αλήθεια! 
(Ηράκλειτος, απόσπ. 133)
______________________________________________________________
εἶς ἐμοὶ μύριοι, ἐὰν ἄριστος ἦι.
Ένας άνθρωπος για μένα αξίζει όσο μύριοι, όταν είναι άριστος 
______________________________________________________________
Αιών παις εστί παίζων πεσσεύων. Παιδός η Βασιλήιη.
Ο χρόνος είναι σαν ένα μικρό παιδί που παίζει ζάρια. Η βασιλεία (του κόσμου) ανήκει στο παιδί.

______________________________________________________________

Κόσμον τόνδε, τὸν αὐτὸν ἁπάντων, οὔτε τις θεῶν οὔτε ἀνθρώπων ἐποίησεν, ἀλλ᾽ ἦν ἀεὶ καὶ ἔστιν καὶ ἔσται πῦρ ἀείζωον ἁπτόμενον μέτρα καὶ ἀποσβεννύμενον μέτρα.
Αυτόν εδώ τον κόσμο, που είναι ίδιος για όλους, δεν τον εποίησε (έφτιαξε, έπλασε) κανένας θεός ούτε κανένας άνθρωπος, αλλά πάντοτε ήταν και είναι και θα είναι πυρ αείζωον (πυρ πάντοτε ζων), που ανάβει σύμφωνα με ορισμένο μέτρο και σβήνει με μέτρο!
_______________________________________________________________
Tοὺς καθεύδοντας ἐργάτας εἶναι καὶ συνεργοὺς τῶν ἐν τῷ κόσμῳ γινομένων.
 Οι κοιμισμένοι είναι εργάτες και σύνεργοι σε αυτά που γίνονται στον κόσμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου